พ่อค้าแม่ค้าต่างเร่งเผาข้าวหลาม เพื่อรับประเพณีเดือนสี่จี่ข้าวหลาม

พ่อค้าแม่ค้าต่างเร่งเผาข้าวหลาม เพื่อรับประเพณีเดือนสี่จี่ข้าวหลาม

พ่อค้าแม่ค้าต่างเร่งเผาข้าวหลาม เพื่อรับประเพณีเดือนสี่จี่ข้าวหลาม

                ที่บ้านเลขที่ 10 / 17 ถนนอินทรคีรี ชุมชนสันต้นปิน เขตเทศบาลนครแม่สอด นางจันแก้ว วรรณาติ๊บ อายุ 65 ปีพร้อมครอบครัวต่างเร่งนำกระบอกไม้ไผ่ที่จัดเตรียมใส่ข้าวเหนียวพร้อมน้ำกะทิมาบรรจุเผาเป็นข้าวหลามเพื่อจำหน่ายให้ผู้คนที่สนใจและการจัดเตรียมงานเผาข้าวหลามประจำปี โดยในปีนี้มีผู้สนใจเข้ามาทำการสั่งจองเป็นจำนวนมากรวมกว่า 1,000 กระบอก วันเพ็ญเดือน 4 เหนือ เดือน ยี่ ใต้ คือ เดือนมกราคม เป็นเดือนที่ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนำไปใส่ยุ้งฉาง ชาวล้านนาไทยนิยมทำบุญทำทานก่อนที่ตัวเองจะบริโภค เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่เทพยดา มีแม่โพสพ เป็นต้น ให้ช่วยคุ้มครองดูแลข้าวเปลือกในยุ้งฉางหลองข้าวของตน มิให้สิ่งอื่นใดมารบกวน ทำให้การกินข้างเปลือกหมดเร็ว การทำบุญทานข้าวจี่เข้าหลาม มีการทำดังนี้ การเตรียมข้าวจี่ ในสมัยโบราณชาวล้านนาไทยนิยมการทำอาหารให้สุกด้วยการจี่ การเผา การปิ้ง การย่าง เป็นส่วนมาก ไม่ใช่การทอดอย่างในปัจจุบัน ดังนั้นคนในสมัยโบราณจึงมีอายุยืนเพราะไม่มีไขมันอุดตันเส้นเลือด

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป