พ่อเมืองตาก เดินหน้ารณรงค์ป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอกควัน พร้อมนำสิ่งของถุงยังชีพ มอบให้กับพี่น้องประชาชนบ้านปูแป่

พ่อเมืองตาก เดินหน้ารณรงค์ป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอกควัน พร้อมนำสิ่งของถุงยังชีพ มอบให้กับพี่น้องประชาชนบ้านปูแป่

พ่อเมืองตาก เดินหน้ารณรงค์ป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอกควัน พร้อมนำสิ่งของถุงยังชีพ มอบให้กับพี่น้องประชาชนบ้านปูแป่

นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และหน่วยดับไฟป่าแม่สอด เดินหน้ารณรงค์ป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอกควัน พร้อมนำสิ่งของถุงยังชีพ มามอบให้กับพี่น้องประชาชนบ้านปูแป่ หมู่ที่ 3 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก และเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง คอยดูแลป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอกควัน ในเขตพื้นที่ พร้อมรณรงค์ให้คนต้นน้ำ มีใจรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผืนป่าต้นน้ำ

นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่าจากสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คาดว่าปีนี้จะทวีรุนแรงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง ฝนน้อย และอากาศหนาวเย็นมากกว่าทุกปี เมื่อเกิดไฟไหม้ป่า ปัญหาหมอกควันจึงรุนแรง การป้องกันและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ หากประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือ ไม่ให้มีการเผาโดยเด็ดขาด ผลกระทบที่เกิดจากการเผาป่านั้นก่อให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ก่อให้เกิดปัญหากับสุขภาพ คุณภาพชีวิต ไปจนถึงธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมไฟป่าในท้องที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเป็นศูนย์กลางในการอำนวยการประสานงาน ใน 5 อำเภอชายแดน รวมทั้งสนับสนุนการป้องกันและควบคุมไฟป่า ปี 2559 อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ออกหน่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟป่า เพื่อป้องกันและควบคุมการจุดไฟเผาในทุกกรณี โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเชิงรุกด้านการป้องกัน โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้รณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควัน ลดโลกร้อน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ให้มีใจรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผืนป่าต้นน้ำ ให้มากยิ่งขึ้น

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป