ภารกิจเทศบาลเพื่อประชาชน เทศบาลนครแม่สอด

ภารกิจเทศบาลเพื่อประชาชน เทศบาลนครแม่สอด

ภารกิจเทศบาลเพื่อประชาชน เทศบาลนครแม่สอด  17 มกราคม 2559

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป