ภูกามฟาร์ม : เด็กหนุ่มวิถีพอเพียงที่ อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

ภูกามฟาร์ม : เด็กหนุ่มวิถีพอเพียงที่ อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

ภูกามฟาร์มแลนด์ : เด็กหนุ่มวิถีพอเพียงที่ อ.ภูกามยาว จ.พะเยา สารสนเทศเพื่อชุมชน ผมยุทธภูมิ นามวงศ์,น้องเหมียว..มันทนา ก้อนคำ นศ.ฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และคุณปิ่นแก้ว นามวงศ์ ช่างภาพ ลงเยี่ยมเมื่อวันอังคารที่ 23 สค.2559

..”สมองว่างเปล่า ออกหาประสบการณ์ นำมาสะสมเป็นความรู้ มองเห็นคุณค่า สำนึกในบุญคุณแผ่นดิน”…เป็นคำกล่าวตอนหนึ่งของ พชรวรรฒ คำปัญโญ ชื่อเล่น เบิร์ด เด็กหนุ่มวัย 29 ปี จบปริญญาตรีสาขาโคนม-โคเนื้อ มหาวิทยาลัยแม่ใจ้ ผู้หันหลังให้กับงานเอกชนและอาชีพรับราชการ เดินทางกลับบ้านภูมิลำเนาของตนเอง ทำพื้นที่ของพ่อแม่ เปลี่ยนแนวคิดเป็นเกษตรแนวใหม่ ใช้นวัตกรรมและความรู้เป็นหลัก ขณะนี้กำลังเรียนปริญญาโท สาขาพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ณ ที่บ้านเลขที่ 9 บ.ร้อง หมู่ 6 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา (พิกัด GPS ที่ N 19.25574 E 99.97216) มองดูหน้าบ้านครอบครัวหลังนี้ก็ธรรมดา เหมือนบ้านทั่วไปในชุมชนชนบทโดยทั่วไป…แต่เมื่อก้าวเข้าไปอีกสัก 4-5 ก้าว เราก็จะรับรู้ถึงความแตกต่างกับหลังคาเรือนโดยทั่วไป…

บนพื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ 1 ไร่ ของครัวเรือนนี้ จะมืดและเขียวขจีไปด้วยพืชพรรณธัญญาหาร พืชผักสวนครัวตามฤดูกาล เก็บขายที่ตลาดสดในหมู่บ้าน เป็นเงิน-เป็นทองของคุณแม่แสงเพชร คำปัญโญ ผู้เป็นมารดา วันหนึ่งมีรายได้ขายผัก วันละ 200 – 300 บาทเป็นประจำทุกวัน ถือว่าเป็นรายได้ที่อยู่ได้ในชุมชนชนบทบ้านเรา

กับประสบการณ์..เมื่อครั้งที่ได้รับทุนไปศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติด้านโคนม โคเนื้อ ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ 2556-สิงหาคม 2558) เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ถือได้ว่าโชคดีที่ได้ไปเรียนรู้วิถีเกษตรของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเจริญมั่นคงทางด้านการเกษตรยิ่ง

คำว่า”เศรษฐกิจพอเพียง”ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พชรวรรฒ ได้รับความรู้จากสื่อโซเชี่ยลมีเดีย และรายการ ทีวี ต่าง ๆ เช่นรายการหอมแผ่นดิน ทำให้เขาเกิดความเข้าใจ และซาบซึ้งในหลักการดังกล่าว เมื่อครั้งตั้งแต่อญุ่ที่ประเทศญี่ปุ่น “ระเบิดจากข้างใน” ตั้งใจที่จะน้อมนำมาปฏิบัติ หากเมื่อเดินทางกลับถึงบ้านเกิดที่ประเทศไทย

เดือน สิงหาคม 2558 เมื่อกลับมาถึงบ้านเกิดเข้าก็เริ่มจับจอบ จับเสียม ลงมือพลิกผืนแผ่นดินที่อยู่อาศัยของครอบครัวเขา ในพื้นที่เล็ก ๆ ประมาณ 1 ไร่ ลงมือขุดบ่อปลาเป็นอันดับแรก เป็นการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล เลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ เลี้ยงสุกร ไม้ผล(น้อยหน่า)

เริ่มแรก ๆ เกิดความขัดแย้งทางความคิด จากผู้เป็นบิดา มารดา เพราะไม่เข้าใจว่า ลูกชายของตนเองกำลังจะทำอะไร จนกระทั่งเมื่อปลาในบ่อได้ขาย พืชผักสวนครัว สัตว์ที่เลี้ยงไว้ได้ขาย มีรายได้ จึงเกิดความเข้าใจ และยอมรับในความคิดของลูกชายของตนเอง จึงร่วมสนับสนุนในการพัฒนาความเป็นอยู่ดังกล่าว จนปัจจุบัน มีรายได้จากการขายปลา และขุดเพิ่มอีก รวมทั้งหมด 6 บ่อด้วยกัน

พื้นที่ 1 ไร่ได้จัดเป็นโซนต่าง ๆดังนี้ โซนปลูกพืชผักสวนครัว โซนการเลี้ยงสัตว์ มีสุกร เป็ด ไก่ไข่-ไก่เนื้อ โซนปลูกไม้ผล และ โซนปลูกสมุนไพร ทุก ๆ ส่วนในพื้นที่นี้เกื้อกูล เกี่ยวข้องกันแบบครบวงจรกันเลยทีเดียวปัจจุบันได้ขยายพื้นที่ไปอีก อยู่ที่นอกหมู่บ้านซึ่งมีพื้นที่ 6 ไร่ ขณะนี้กำลังลงกล้วย ไผ่หวาน มันเทศโอซิกาว่า สระน้ำ และ เพาะพันธุ์กบออกจำหน่ายสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ส่งออกขายไปทั่วภาคเหนือ

การสร้างเครือข่ายในชุมชนและนอกชุมชนนั้น พชรวรรฒ ได้ขยายความคิดเศรษฐกิจพอเพียง ไปยังคนในชุมชนอีก จำนวน 30 คน โดยเรียกชื่อเครือข่ายของตนเองว่า “องค์กรเอกชน คนต้นแบบภูกามฟาร์มแลนด์” ซึ่งเป็นเครือข่ายเกื้อกูลกันทั้งการพัฒนาองค์ความรู้และในด้านการตลาดอีกด้วย เขากล่าวว่า..เมื่อมีคณะดูงานมาที่นี่ก็จะได้ความรู้กลับไปในทุก ๆ เรื่องที่ต้องการ เพราะเครือข่ายเหล่านี้ จะเป็นทั้งผู้ปฏิบัติให้เห็นของจริง และสามารถเป็นวิทยากรได้..

พชรวรรฒ หรือ เบิร์ด คนนี้ยังใช้สื่อสารสนเทศ คือ Facebook,Line โดยสร้างเพจ ที่ชื่อ ภูกามฟาร์แลนด์ เพื่อเชื่อมประสานเครือข่ายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมทางการตลาดได้เป็นอย่างดีด้วย ไม่มีค่าใช้จ่าย

ในบ่อปลาทุกบ่อของพชรวรรฒ ยังได้ปลูกผักตบชวา ซึ่งผักตบชวาในบ่อปลา จะอุดมสมบูรณ์ด้วยปุ๋ย จะมีก้านสวยงามและยาวมาก เหมาะสำหรับที่กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาของแม่บ้านรอบกว๊าน สามารถซื้อไปเป็นวัตถุดิบในการจักสานผักตบชวา ซึ่งขณะนี้ขาดแคลนมาก เพราะกว๊านพะเยาแห้งมาก จนไม่มีผักตบชวาใช้ในงานหัถกรรม ก็จะเป็นรายได้งาม ๆ อีกทางหนึ่งของพชรวรรฒ และสมาชกเครือข่ายอีกด้วย..

ในตอนสุดท้ายก่อนกลับ..พชรวรรฒ ได้ฝากข้อคิดที่น่าสนมากว่า…”การทำอยู่ทำกิน ต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อน รักษาแผ่นดินของแม่แม่ไว้ให้เกิดคุณค่า..ทำแล้วให้ขยายผล ไปเป็นรูปเครือข่ายช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน ก็จะเกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล”…

ขอขอบคุณชายหนุ่มที่ชื่อ เบิร์ด – พชรวรรฒ คำปัญโญ เด็กหนุ่มหัวใจเกษตรกรตัวจริง..คุยแลกเปลี่ยนกับเขาได้ที่ โทร..084-8853002 แล้วเราจะหวนไปเยี่ยมชมผลงานของเบิร์ดอีกครับ..

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..