ม.อุบลฯรับน้องสร้างสรรค์ เดินเท้าสักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา

ม.อุบลฯรับน้องสร้างสรรค์ เดินเท้าสักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา

ข่าว….ม.อุบลฯ รับน้องสร้างสรรค์ เดินเท้า 14 กม. สักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา

           วันนี้ ( 14 พ.ย.58 ) เวลา 06.00-12.00 น.  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม โครงการกันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา  ต้อนรับนักศึกษาใหม่ สู่จังหวัดอุบลราชธานี โดยนำนักศึกษาใหม่ จำนวนกว่า 3,000 คน เดินเท้า ระยะทาง 14 กิโลเมตร จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถึงวัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ เพื่อกราบนมัสการและสักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา พระโพธิญาณเถระ อันเป็นที่เคารพนับถือและสักการบูชาของชาวจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต โดยมีจุดเริ่มต้นที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            นายสิทธินนท์   ศรีพันธ์  นายกสโมสรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวถึง โครงการ กันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา ซึ่งกำหนดจัดใน วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โดยนำนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะร่วมเดินเท้าจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปยังวัดหนองป่าพง ระยะทาง 14 กิโลเมตร เพื่อกราบนมัสการและสักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา พระโพธิญาณเถระ อันเป็นที่เคารพนับถือและสักการบูชาของชาวพุทธ และ ร่วมฟังการแสดงธรรมเทศนา ต่อด้วยการทำความสะอาดบริเวณวัด ก่อนเดินทางกลับ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้เป็นประเพณีปฏิบัติ ที่สโมสรนักศึกษา ได้สืบสานมาทุกปี ในการรับน้องรูปแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ว่า “สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม” เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ในการเดินออกกำลังกาย สัมผัสธรรมชาติท้องทุ่งนา  เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนตลอดการเดินทางและรณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติดตลอดเส้นทางอีกด้วย

//////////////////////////////////////////////////  คนริมโขง / ข่าว.

 

 ABOUT THE AUTHOR

คนมวย อุบลฯ จ.อุบลฯ