มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ จับมือ สสส.สร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ต้นแบบปลอดบุหรี่

มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ จับมือ สสส.สร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ต้นแบบปลอดบุหรี่

         

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมศรีปริยัติ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้มีการประชุมเพื่อพัฒนาแผนงานโครงการ มจร.ต้นแบบปลอดบุหรี่ โดยมี พระครูประวิตรวรานุยุต,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธาน  พร้อมผู้บริหารและแกนนำนิสิตจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้จากข้อมูลการสำรวจของโครงการระยะที่ 1 พบว่า พระนิสิตบางส่วนมีการสูบบุหรี่ทำลายลักษณ์และลดศรัทธาของผู้พบเห็น    

 

          พระวิสิทธิ์  ฐิตวิสิทโธ,ดร. หัวหน้าโครงการกล่าวว่า พระนิสิตถือว่าเป็นแบบอย่างของสังคม เป็นผู้มีปัญญาทางพุทธศาสนา และองค์ความรู้ทางโลก คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกคาดหวังจากสังคมในทุกๆ เรื่อง  การสูบบุหรี่ไม่เพียงแต่ทำลายสุขภาพผู้สูบเท่านั้น แต่ยังทำลายศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อพระสงฆ์อีกด้วย ผลการสำรวจของ มูลลนิธิรณงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ยืนยันว่า ในกลุ่มพระสงฆ์เรามีสถิติการสูบบุหรี่ลดน้อยลงถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ

 

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรมย์ สีดาคำ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ เห็นว่าปัจจุบันไม่เพียงแต่ปัญหาบุหรี่แต่มีอบายมุขอย่างอื่นในสังคม เราในฐานะที่เป็นสถาบันหลักของสังคมควรต้องลุกมาทำงานเชิงรุกให้มากขึ้น  พร้อมกันนี้ควรขยายการทงานไปยังกลุ่มเป้าหมายภาคพิเศษ เพราะสถิติการสูบบหรี่มากกว่าภาคปกติหลายเท่า แต่ทั้งนี้ก็ต้องทำอย่างแนบเนียนเพราะส่วนใหญ่ท่านเป็นผู้บริหารองค์กรต่างๆ  ในฐานะที่เป็นผู้บริหารก็รู้สึกยินดีและเห็นว่าพลังของคนรุ่นใหม่น่าจะทำงานใหญ่ขนาดนี้ได้ พร้อมยินดีร่วมมือสนับสนุนการทำงาน

 

          ด้าน ผศ.ดร. วรวิทย์  นิเทศศิลป์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวว่า การผลิตสื่อรงค์แม้ว่าจะมีความสำคัญในการสร้างการรับรู้ต่อคนส่วนใหญ่ แต่ทั้งนี้ก็ต้องระวัง เพราะในสมัยอดีตนั้น การผลิตสื่อมักจะทำด้าน  Negative  ซึ่งมีภาพบุหรี่ชัดเจน อีกด้านหนึ่งก็พบว่า คนที่เขาไม่รู้จักบุหรี่ก็ทำให้รู้จักมากขึ้น จนอาจกลายเป็นการส่งเสริมการสูบบุหรี่เลยก็มี นอกจากนี้การทำงานควรมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้มาก คิดในเชิงสร้างสรรค์ และควรบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

 

          อย่างไรก็ตาม การประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นนัดแรกที่ผู้บริหารเข้าร่วม  แต่ยังมีกระบวนการในการทำงานอีกขวบปีกว่าจะเห็นผลตามตัวชี้วัดโครงการฯ โดยเฉพาะ ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2546 กำหนดให้ศาสนสถานบริเวณที่ประกอบศาสนกิจเป็นเขตปลอดบุหรี่ และให้เจ้าของสถานที่ทำป้ายเขตห้ามสูบบุรี่เพื่อให้คนเห็นเด่นชัด คงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้การทำงานขับเคลื่อนไปอย่างราบรื่น

 

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

การเดินทาง คือการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด และมีครูหลากหลายอาชีพ มีแผ่นฟ้าเป็นห้องเรียน