มณฑลทหารบกที่ 310 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตากจัดพิธีเนื่องในวันกองทัพไทย

มณฑลทหารบกที่ 310 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตากจัดพิธีเนื่องในวันกองทัพไทย

มณฑลทหารบกที่ 310 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตากจัดพิธีเนื่องในวันกองทัพไทย

                เมื่อวันนี้ 18 ม.ค. 59 เวลา 15.00 น. มณฑลทหารบกที่ 310 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของทหารในพื้นที่จังหวัดตาก เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี2559 ที่บริเวณสนามกีฬาค่ายวชิรปราการ พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 ประธานในพิธี พร้อมทั้งข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน บรรดาผู้ปกครองและญาติทหารใหม่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งเป็นวันระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย

                และสำหรับในพื้นที่อำเภอพบพระ นายฉัทธนาตย์ เทียนขาวนายอำเภอพบพระ เป็นประธานในรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี โดยมีการวางพานพุ่มดอกไม้สดของ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและประชาชน เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นวีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย โดยเฉพาะวีรกรรมที่ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งพม่านั้น . . . เป็นที่เลื่องลือมาจนถึงปัจจุบันในเวลาต่อมา จากนั้น นายอำเภอพบพระพร้อมส่วนราชการ ได้มอบผ้าห่มให้กับครอบครัวบ้านทหารผ่านศึกจำนวน 200 ผืน  และมอบผ้าห่มจากศูนย์พัฒนาชาวเขาที่16,กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงคงมนุษย์มอบผ้าห่มกันหนาวให้ อบต.รวมไทยพัฒนา จำนวน 6,800 ผืนเพื่อแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์ จังหวัดตาก / ชวลิต วิกุลชัยกิจ

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป