มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตปลดบุคลากรคุณภาพออกลดค่าใช้จ่าย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตปลดบุคลากรคุณภาพออกลดค่าใช้จ่าย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตทำแปลกเริ่มปลดบุคลากรที่มีอายุเกิน51ปีออกโดยให้มีโครงการสมัครใจก่อนเป็นเรื่องน่าแปลกของวงการศึกษาที่ให้บุคลากรที่มีประสบการณ์สูงและมีคุณภาพออกเพราะต้องการลดค่าใช้จ่ายหากเป็นโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใช่เรื่องแปลกแต่นี่เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งต้องการคุณภาพจะคิดแต่เรื่องแรงงาน ระดับเงินเดือนและอายุไม่ได้เพราะการศึกษาต้องการคนมีคุณภาพในการทำงาน

 ABOUT THE AUTHOR

จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ปริญญาตรีส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทำงานด้านเพลงและผลิตสื่อโฆษณามาตั้งแต่ปี 2530 ผ่านบริษัทต่างๆอาทิเช่น อโซน่าเทป นิธิทัศน์ คีตา โปรมีเดียมาร์ท MGA ต่อมาประกอบอาชีพอิสระผลิตงานให้เอเจนซี่ต่างๆเช่น ลินตาส แมคแคน โอกิลวี่ สปาเอดเวอร์ไทซ์ซิ่ง แมชชิ่ง ปัจจุบันยังทำงานผลิตสื่อด้านภาพยนตร์และเพลงโฆษณาเป็นงานฟรีแล้นซ์