มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดจัดการแข่งขันกีฬาภายใน สักทองเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดจัดการแข่งขันกีฬาภายใน สักทองเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดจัดการแข่งขันกีฬาภายใน สักทองเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558
                ที่สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นางจำนรรจ์ เสนาะเมือง ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน สักทองเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยในช่วงเช้าคณะอาจารย์และนักศึกษา ร่วมเดินขบวนจากบริเวณหน้าตึก 5 เข้าสู่สนามกีฬา การแสดงของนักศึกษาในทุกคณะสี และจากนั้นเป็นการแข่งขันกรีฑา กีฬาพื้นบ้าน แข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ และการประกวดกองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์
                กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีเป็นกิจกรรมที่สำคัญ จำเป็นต้องจัดให้มีขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถภาพ ของนักศึกษา ให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ มีคุณธรรม มีน้ำใจนักกีฬา และรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ซึ่งก่อให้เกิดทรัพยากรที่มีคุณค่าในการพัฒนาชุมชนและสังคมตลอดจนประเทศชาติในโอกาสต่อไป และอีกประการหนึ่งยาเสพติดได้เข้ามาเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างมากสังคมปัจจุบันกิจกรรมกีฬาเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหายาเสพติด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เล่นกีฬาและได้จัดการแข่งขันกีฬาขึ้นซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยที่การกีฬาจะช่วยส่งเสริมสมรรถภาพบุคคลให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณธรรม มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักกฎ กติกา มารยาท ระเบียบวินัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่ดีต่อไป
ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์ นันทะศิริ

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป