มอบเครื่องอุปโภค บริโภคพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 2,304 ครอบครัว

มอบเครื่องอุปโภค บริโภคพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 2,304 ครอบครัว

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพลตำรวจตรีอรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะ ได้เดินทางมามอบเครื่องอุปโภค บริโภคพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 2,304 ครอบครัว ในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 ในพื้นที่ดังนี้..

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 เวลา 13 นาฬิกา. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จำนวน ราษฎรผู้ประสบภัยรับเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น 146 ครอบครัวเวลา 14 นาฬิกา ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 162 ครอบครัว

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปง จำนวนราษฎรที่ประสบภัย จำนวน 793 ครอบครัววันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จำนวนราษฎรที่ประสบภัย จำนวน 920 ครอบครัวเวลา 15.30 หอประชุมที่ว่าการอำเภอจุน จำนวนราษฎรที่ประสบภัย จำนวน 283 ครอบครัว

ทั้งนี้การต้อนรับโดยท่านศุภชัย. เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา. หัวหน้าส่วนราชการและพี่น้อง ราษฎรให้การต้อนรับในการเยี่ยมในครั้งนี้..{{คลิปข่าว}}

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..