มัญชุกานต์ ติปปาละ : สตรีเหล็กหัวใจเกษตรกรรม

มัญชุกานต์ ติปปาละ : สตรีเหล็กหัวใจเกษตรกรรม

สารสนเทศเพื่อชุมชน โขคดีมาก..ที่ได้มีโอกาสรู้จักสุภาพสตรีท่านหนึ่ง ด้วยวัย 40 ปีต้น ๆ ประทับใจมากกับการดำเนินกิจการและการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้สอนไว้…

มัญชุกานต์ ติปปาละ จบการศึกษาด้านการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ใช้ความรู้จากการที่ได้ร่ำเรียนมา ไปเป็นอาจารย์สอน ที่วิทยาลัยการเกษตรพะเยาอยู่ระยะหนึ่ง แต่ก็ได้พิจารณาแล้วว่า ทางสายนี้ไม่ใช่ทางเดินของตนเองแน่..จึงได้ออกมาอยู่ที่บ้านเลี้ยงดูคุณแม่ที่อายุมากแล้ว และทำหน้าที่อบรมดูแลลูกสาวทั้ง 2 คนที่บ้านสวนของเธอ

ในพื้นที่ 11ไร่ของเธอ เธอได้จับจอบ จับเสียมบุกเบิกผืนดินแปลงนี้ด้วยมือน้อย ๆ ของเธอเอง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2559 มานี้..ผ่านมา 9 เดือน ผลงานของเธอเริ่มที่จะออกดอกออกผล เขียงขจีไปทั้งผืนดินแปลงนี้

ผลงานการเกษตรแนวใหม่ของเธอประกอบด้วย..สวนยางพารา 7 ไร่,สวนปาล์ม,กระท้อน,ลำใย,หน่อไผ่หวาน,ข้าวโพดข้าวเหนียว,เลี้ยงไก่พื้นเมือง ประมาณ 70 ตัว,รั้วกินได้ด้วยผักหวานรอบแปลง,มีบ่อปลา 2 บ่อ และขณะนี้เธอกำลังเริ่มก่อสร้างโครงการปลูกองุ่น

เธอเล่าว่า..เธอมีที่ดินอีกแปลงหนึ่ง ประมาณ 70 ไร่ ได้ลงเริ่มโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อที่จะเปิดให้ันักท่องเที่ยวในสวนเกษตรแปลงนี้ ที่มีผลไม้ต่าง ๆ และพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ คาดว่าจะเห็นผลในอนาคตอันใกล้นี้..

“ร้านขันโตก”..เป็นชื่อร้านอาหารที่เธอทำขึ้นในพื้นที่สวนเกษตรนี้ เพื่อที่จะนำพืชผลทางการเกษตร ปลา ไก่พื้นเมือง ผลไม้ ที่เธอทำไว้ นำมาปรุงเป็นอาหาร จัดเป็นเมนูอาหารบริการให้กับแขกผู้มาเยือน เพราะผลผลิตที่นี่ทุกชิ้น จะปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซนต์

มาเยี่ยมเธอได้ที่ บ.ป่าแฝกเหนือ หมู่ 3 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา หากรถยนต์ท่านมีเนวิเกเตอร์ พิกัดนำทาง GPS ตำแหน่งที่ N 19.41978 E 99.75887 หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อมัญชุกานต์ ติปปาละ หรือ น้องมัย ได้ที่ โทร.092-2481450

ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหญิง คุณวิราภรณ์ เริ่มภักตร์ ผู้ใหญ่บ้านป่าแฝกเหนือ และขอขอบคุณอาหารมื้อค่ำ ฝีมือยอดเยี่ยมของน้องมัย มัญชุกานต์ ติปปาละ เจ้าของสวนแห่งนี้..แล้วเราจะหวนไปเยือนอีก…

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..