มัสยิดกมาลุลอิสลาม… การปรับใช้ “เสียงตามสาย” ในช่วงสถานการณ์การเมือง

มัสยิดกมาลุลอิสลาม… การปรับใช้ “เสียงตามสาย” ในช่วงสถานการณ์การเมือง

เมื่อเกิดสถานการณ์ทางการเมืองขึ้นนั้น บทบาทของสื่อเล็กๆในชุมชนที่มีความหลากหลายทางความเชื่อ อย่างเช่น มัสยิดกมาลุลอิสลาม เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ได้มีการปรับใช้ “เสียงตามสาย” สื่อสารกันในชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลาย และยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน

ชาวชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางศาสนา ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลามที่นอกจากจะมีมัสยิดเป็นศูนย์กลางแล้ว

ผู้นำทางศาสนาที่นี่ยังใช้เครื่องเสียงตามสาย ที่ติดกระจายอยู่รอบๆชุนชนกว่า 700 ตัว สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา หรือแจ้งข่าวสารต่างๆให้กับผู้คนในชุนชนได้ทราบ

วินัย สะมะอูน โต๊ะอิหม่ามมัสยิดกมาลุลอิสลาม บอกว่า ผมก็เอาเรื่องของอิสลามมาอธิบาย แต่ในขณะเดียวกันเราก็จะไม่ให้ไปแตกแยกกับศาสนาอื่น ไม่ใช่ไปสอนให้มีการทะเลาเบาะแวง เป็นศัตรูต่อกันและกัน เราต้องการให้แต่ละศาสนามีความเป็นมิตรต่อกันและอยู่รวมกันด้วยดี เป็นต้นว่าในด้านสังคมก็มีความเป็นอยู่รวมกัน ในเรื่องของการค้าก็เป็นการค้าที่ดีมาส่งเสริมซึ่งกันและกัน

นฤดี โต๊ะเหมย ชาวชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม เล่าว่า ข่าวสารทุกอย่างจะได้รู้หมด โต๊ะอิหม่ามเขาก็จะบอกเกี่ยวกับเรื่องในชุมชน อย่างเด็กเล็กๆที่ว่าเกเรติดยาเสพติดเขาก็บอกให้พ่อแม่อบรมสั่งสอน เป็นการป้องกันก็ที่จะถลำตัวลงไปลึกกว่านี้

นิรันดร์ มินโต๊ะสะมะ ชาวชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม เล่าถึงประโยชน์ของเสียงตามสายว่า หนึ่ง เราได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเรา สอง เราได้เรียนรู้เรื่องข่าวคราวของศาสนา เพราะในบางครั้งมุสลิมส่วนใหญ่ที่ไปศึกษาศาสนาโดยตรงนั้นมีไม่มากเท่าไหร่ อย่างน้อยคือเราได้ยินเสียงตามสายจากโต๊ะอิหม่าม ทำให้เรานั้นรู้เรื่องราวศาสนามากขึ้น

เช่นเดียวกับในวันนี้เมื่อบ้านเมืองเกิดสถานการณ์ขัดแย้งและน่าเป็นห่วง คนในชุมชนตื่นตัวออกมาให้ความเห็นที่แตกต่างกันออกไป

มัสยิดกมาลุลอิสลามจึงได้มีการปรับใช้เสียงตามสายในช่วงสถานการณ์ทางการเมือง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชน

วินัย สะมะอูน โต๊ะอิหม่ามมัสยิดกมาลุลอิสลาม เล่าต่อว่า ผมก็เพียงแต่บอกเรื่องข่าวสาร แต่ก็บอกกับคนในชุนชนว่า “ไม่ว่าท่านจะอยู่ฝ่ายไหนก็อยู่ไปเถอะไม่เป็นไร แต่ว่าอย่าไปทะเลาะกัน อย่าไปแตกแยกซึ่งกันและกัน เพราะว่าในทางการเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองเล็กหรือการเมืองใหญ่ก็ตาม ถ้าหากเรามีความบริสุทธิ์ใจต่อกันแล้ว เราไม่มีความจำเป็นต้องไปทะเลาะกัน เราเป็นเพื่อนกันอย่างดี ถึงแม้ว่าจะมีความคิดคนละอย่างกันก็ตาม”

อับดุลเลาะห์ หมัดซอและ ชาวชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม บอกว่า ทำให้คนที่ไม่ได้ดูโทรทัศน์ก็ได้รู้เรื่องข่าวสารด้วย ส่วนใหญ่โต๊ะอิหม่านก็จะพูดตองช่วงหกถึงเจ็ดโมงครึ่งทุกวัน แล้วแต่ว่ากระแสอะไรมาก็พูดถึงเรื่องนั้น แต่จะเป็นกลางอย่างเดียว ขนาดว่านักการเมืองมาหาเสียงที่นี่เขาก็ให้พูดทุกพรรค พรรคละ 10-15 นาที แต่เพียงอย่าไปพูดทำร้ายผู้อื่น หากครั้งหน้ามาก็ไม่ให้มาหาเสียงอีก เพราะถือว่าทำให้เกิดการทะเลาะกันขึ้นมา

ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางศาสนา และทางความคิด การได้ปรับใช้เสียงตามสายในช่วงสถานการณ์การเมือง เพื่อสื่อสารกันภายในชุนชน นอกจากจะสร้างความเข้าใจแล้ว ยังเกิดการยอมรับความคิดเห็นของกันและกันเพิ่มขึ้นด้วย

 ABOUT THE AUTHOR