มัสยิดนูรูลฮูดา มัสยิดแห่งเดียวใน อ.สารภี เชียงใหม่ จัดงานมหกรรมอาหารไทย- มุสลิม

มัสยิดนูรูลฮูดา มัสยิดแห่งเดียวใน อ.สารภี เชียงใหม่ จัดงานมหกรรมอาหารไทย- มุสลิม

งานมหกรรมอาหารไทย มุสลิม นูรูลฮูดา หนองแบน สารภี เชียงใหม่ 

 

เมือวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่มัสยิดนูรูลฮูดา (หนองแบน) อ.สารภี จ.เชียงใหม่ จัดงานการกุศลโดยใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมอาหารมุสลิม-ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ ขยายอาคารเรียนศาสนาและบรูณะซ่อมแซมหลังคาที่ทรุดโทม ในงานมีการออกรายจำหน่ายอาหารหลากหลายชนิด โดยได้รับความร่วมือจากชาวบ้านในพื้นที่ และ พี่น้องต่างมัสยิด อันมีความสัมพันธ์ในความเป็นมุสลิมดุจดังเรือนร่างเดียวกัน มาร่วมออกร้านโดย ทั้งทุนและกำไรมอบให้ใช้ในกิจการของมัสยิด ทั้งนี้นายอดุลย์ พงษ์มณี ฝากขอขอบคุณมายังผู้มาร่วมงานและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ขอขอบคุณอัลลอฮฺ ที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ และพี่น้องชาวนูรูลฮูดา ขอขอบคุณอัลลอฮฺ และพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมงาน อามีน..

 ABOUT THE AUTHOR

วันเวลาที่ผ่านไปมันไม่ใช่แค่ทำให้คนเราชรา มันยังทำให้เราโตขึ้น ทุกวันๆ ทำให้เรารู้มากขึ้น เห็นอะไรมากขึ้น เข้าใจโลกในแง่มุมต่างๆได้มากขึ้น รู้จักชีวิตดีขึ้น ศรัทธาชีวิตมากขึ้น นั่นหรือมิใช่ความน่าจะเป็นไปของผู้คน หรือแค่เพียงให้ได้เกิดมาแล้วก็ตาย ให้ครบรอบวัฏสงสาร จอมยุทธ