มุสลิม อำเภอปาย กับ ความท้าทายแห่งยุคสมัย

มุสลิม อำเภอปาย กับ ความท้าทายแห่งยุคสมัย

มุสลิม อำเภอปาย กับ ความท้าทายแห่งยุคสมัย
ชุมพล  ศรีสมบัติ

ppp

     เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว  ปายเป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ที่ ผู้คน ทั้งไทยและเทศ มักจะให้ความสำคัญเป็นลำดับ ต้น ๆ สำหรับปฏิทินการท้าทายลมหนาว  การไปเยือนแต่ละพื้นที่ ถ้าเป็นไปได้ เราได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ วิถี ประเพณี ก่อน ก็จะทำให้การท่องเที่ยวของเราเป็นประโยชน์ยิ่งนัก      

      อำเภอปายเป็น อำเภอ เล็ก ๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ก้าวขึ้นอย่างรวดเร็วในเรื่องการเจริญเติบโตขึ้นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของโลกก็ว่าได้    นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ    ต่างมุ่งสู่เมืองปาย รวมทั้งบรรดานักธุรกิจ และคนต่างชาติ      ต่างเข้ามาจับจองพื้นที่ เพื่อยึดเป็นแหล่งทำมาหากินและอยู่อาศัย   วัฒนธรรมใหม่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากมายทั้ง   ด้านบวกและลบ

          กลุ่มคนมุสลิมถือได้ว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ จากความเจริญ ดังกล่าว พวกเขา อาศัยอยู่ในอำเภอปาย มาตั้งแต่บรรพบุรุษและก็ยังคงสืบทอด อิสลาม ไว้กับ วิถิการดำเนินชีวิต สู่รุ่น ต่อรุ่น เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดศาสนา อิสลาม ที่พวกเขายึดมั่นศรัทธา อย่างเหนียวแน่นมาตลอด กับความเจริญ ที่รุกคืบเข้าสู่เมืองปายอย่างรวดเร็ว พวกเขามีวิถีการอยุ่ในสังคม รักษาอัต-ลักษณ์เขาไว้อย่างไร

pp
อีหม่ามสมชาย(ยากู๊บ) บุษกร

         ท่านอิหม่ามยากู๊บ(สมชาย) บุษกร เล่าถึงที่ไปที่มาของการเป็นชุมชนมุสลิมว่า        เมื่อประมาณ 60 ปีที่ผ่านมา ประมาณ ปี พ.ศ.2497     พี่น้องมุสลิมจากเชียงใหม่ ได้เดินทางโดยทางเท้าและ คาราวานวัวต่างเพื่อเข้ามาค้าขายและอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอ   ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากมุสลิมกลุ่มเล็กๆ กลายเป็น ชุมชนมุสลิมที่เติบโตขึ้นในเมืองปาย ตราบกระทั่งทุกวันนี้
         
        ในปี 2526  เราพบว่าครอบครัวมุสลิมได้ขยายจำนวน    เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเรามีความรู้สึกห่วงใยต่อบรรดาเยาวชน   มุสลิมรวมถึงจำนวนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตว่าจะต้องได้รับการ   ศึกษาและปลูกฝังการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างอิสลามที่ สมบูรณ์แบบให้จงได้ ดังนั้นในปี 2529 เราจึงซื้อบ้านไม้สอง ชั้นจากเพื่อนบ้านทำเป็นมัสยิด เพื่อเป็นสถานที่สำหรับ   ทำการนมาซญะมาอัต และในปี 2542 เราจึงสร้างมัสยิด   อัล-อิรออฺ ใหม่ด้วยกับความเมตตาของเอกองค์อัลลอฮฺ
                   
             เราจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องการศึกษาศาสนาอิสลาม แบบครบวงจร เราเน้นการปฏิบัติควบคู่กับการศึกษา   เริ่มจาก การสอนฟัรฎูอีน สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 6-15 ปี    เพื่อนำความรู้มาประกอบศาสนกิจในชีวิตประจำวัน   เรามีโครงการบ้านเรียน สำหรับ เด็กที่นี่ ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอน แบบโฮมสคูล เราใส่อิสลามทั้งร่างกายและจิตวิญญานให้กับเด็กเยาวชน ในพื้นที่ด้วยระบบการศึกษา ที่เราจัดการกันเอง และปัจจุบันบ้านเรียนของเราได้รับการยอมรับจากเขตศึกษารูปแบบพิเศษ ในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่าง ในการจัดการศึกษารูปแบบนี้ และได้รับเชิญไปนำเสนอวิธการจัดการเรียนการสอนของเราในเวทีการศีกษารูปแบบ พิเศษเสมอ

          เรารับนักเรียนชายหญิงตั้งแต่ 4 ปีถึง 12 ปี สอนตั้งแต่วิชาสามัญ  ภาษาไทย, อังกฤษ,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,สังคม,ศิลปะ   รวมทั้ง วิชาศาสนาอิสลาม และภาษาอาหรับ โครงการบ้านเรียน เริ่ม เมื่อปีการศึกษา 2548 ปัจจุบันมีเด็กมุสลิมในพื้นที่เรียนกับเราเกือบร้อย เปอร์เซ็นต์      นอกจากนั้นเรายังมีโรงเรียน  การฝึกอ่านและท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน(โรงเรียนฮาฟิร)สำหรับเด็กชาย อายุตั้งแต่ 12-15   โครงการสอนนักเรียนสตรี สำหรับนักเรียนหญิงอายุ12 -18 ปี เรียนวิชาเตาฮีด,กุรอาน,หะดีษ,ฟิกฮ์,ประวัติศาสตร์,  ซุนนะฮฺ,ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ,รวมทั้งวิชาสามัญ    ทำอาหาร และตัดเย็บ (ตั้งแต่ พ.ศ.2534 เป็นต้นมา)
       และที่สำคัญ การสอนนักศึกษาผู้ใหญ่ ทั้งชายและหญิง ผู้  ที่มีครอบครัวแล้ว คนโสด หรือพ่อบ้าน แม่บ้าน ศึกษาศาสนาเพื่อนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันและ เผยแพร่สู่บุตร-หลาน ซึ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตท่ามกลาง   สังคมที่ไม่ใช่สังคมอิสลาม บุคลากรเหล่านี้จะมีบทบาทหน้าที่โดยตรง   ต่อบรรดาสมาชิกที่เยาว์วัยในครอบครัว และการนำ   อิสลามมาใช้ในการดำเนินชีวิตของพวกเขาอย่างถูกต้อง

               สิ่งที่เราปรารถนาคือต้องการสังคมอิสลามที่  สงบสุข เยาวชนมุสลิมสืบทอดอิสลามด้วยกิจวัตรประจำวัน   ตามแบบซุนนะฮฺ แบบอย่างการดำเนินชีวิตของท่านนบี(ซ.ล)  การปลูกฝังจิตสำนึกแห่งอิสลามอันงดงามในทุกดวงใจของชาวปายเพื่อโน้มนำเป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำไปสู่ความสงบสุข และสันติภาพแห่งโลก

บรรยากาศวิถีพี่น้องมุสลิมเมืองปาย

ยยย

เด็กมุสลิม ที่บ้านเรียน อ.ปาย

บบย

ban

การแต่งกายของผู้หญิง มุสลิมฮ์ ใน อ.ปาย

ปาย

ละหมาดอีด ของพี่น้องมุสลิมอำเภอปาย

ปาย

ppp
เสร็จละหมาดอีด  อีหม่ามแจกตังค์ให้เด็ก ๆ

มุสลิมเชียงใหม่นิวส์
www.muslimchiangmai.net

 ABOUT THE AUTHOR

วันเวลาที่ผ่านไปมันไม่ใช่แค่ทำให้คนเราชรา มันยังทำให้เราโตขึ้น ทุกวันๆ ทำให้เรารู้มากขึ้น เห็นอะไรมากขึ้น เข้าใจโลกในแง่มุมต่างๆได้มากขึ้น รู้จักชีวิตดีขึ้น ศรัทธาชีวิตมากขึ้น นั่นหรือมิใช่ความน่าจะเป็นไปของผู้คน หรือแค่เพียงให้ได้เกิดมาแล้วก็ตาย ให้ครบรอบวัฏสงสาร จอมยุทธ