มูลนิธิ พอ.สว. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และจังหวัดตาก ร่วมดำเนินการผ่าตัดตาต้อกระจก ที่โรงพยาบาลแม่สอด

มูลนิธิ พอ.สว. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และจังหวัดตาก ร่วมดำเนินการผ่าตัดตาต้อกระจก ที่โรงพยาบาลแม่สอด

มูลนิธิ พอ.สว.  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และจังหวัดตาก   ร่วมดำเนินการผ่าตัดตาต้อกระจก ที่โรงพยาบาลแม่สอด

 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ที่ห้องเพชรชมพู โรงพยาบาลแม่สอด ดร.ฤกษ์ ศยามานนท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในพระบรมราชุปภัมภ์ และรองผู้อำนวยการโครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดกรวยถวายสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว.  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และจังหวัดตาก   ดำเนินการผ่าตัดตาต้อกระจก   ที่โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่     23  25 กรกฎาคม พ.ศ.  2558 เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล และเทิดพระเกียรติ   สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) โดยมีนายสุธา สายวานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายประทีป โพเที้ยม ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด และนายแพทย์จรัล วิวัฒน์คุณูปการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

โรคตาต้อกระจกไม่ใช่โรคที่ร้ายแรง สามารถรักษาให้หายขาดได้หากได้พบแพทย์และทำการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนแก้วตาเทียมเสีย ในสมัยปัจจุบันโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนมากแห่ง สามารถให้บริการรักษาโรคตาต้อกระจกโดยการผ่าตัดเปลี่ยนแก้วตาเทียมได้  การผ่าตัดทำได้ง่ายไม่เจ็บปวดและปลอดภัย ผู้รับการผ่าตัดต้องพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเพียงแค่ 1-2 วัน หลังจากนั้นสามารถกลับไปรักษาตัวเองต่อที่บ้านได้โดยปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์ซึ่งไม่มีอะไรยุ่งยากนัก ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 2 สัปดาห์ก็จะหายจากโรค สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้เหมือนคนปกติ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ ทรงห่วงใยในทุกข์ยากของ  พสกนิกรผู้ยากไร้และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร พระองค์ได้ระดมแพทย์อาสาผู้มีจิตใจเมตตาเยี่ยงเดียวกับพระองค์ออกดำเนินการรักษาผู้ที่ป่วยที่ยากไร้เหล่านั้น ในปัจจุบันแม้จะได้เสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้วถึง 20 ปี แต่ผู้ที่จงรักภักดีต่อพระองค์ท่านยังคงดำเนินการสืบสานพระราชปณิธานในด้านสุขภาพของพสกนิกรต่อไป

ทีมผ่าตัดชุดนี้เริ่มทำการสำรวจผู้มีปัญหาทางสายตามาตั้งแต่ต้นปีนี้ ได้ทำการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อสรรหาผู้ที่สมควรได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ท่าสองยาง แม่ระมาด พบพระ และอุ้มผาง ได้พบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายอยู่ในระยะที่จะให้แพทย์ทำการผ่าตัดได้ จำนวน200 ราย จึงได้นัดมาเพื่อรับการรักษาผ่าตัด ณ โรงพยาบาลแม่สอด ในระหว่างวันที่   23 – 25 กรกฎาคม 2558 และกำหนดเปิดตา เพื่อประเมินผลการผ่าตัดในวันที่ 26 กรกฎาคม 2558  

ดังนั้นเป็นที่คาดหวังว่าผู้พิการทางสายตาที่อยู่ในโลกมืดจะสามารถมองเห็นโลกที่สวยสดงดงามได้อีก 200 คน หลังจากวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 แล้ว ซึ่งปาฏิหาริย์นี้เกิดจากพระราชปณิธาณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อพสกนิกรของพระองค์อย่างแท้จริง

 ภาพ / ข่าว  ศิริพันธ์  นันทะศิริ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป