มูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ มอบทุนนักเรียนจ่า

มูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ มอบทุนนักเรียนจ่า

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.59 พล.ร.อ.ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และในฐานะผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ให้แก่นักเรียนจ่าที่มีลักษณะทหารดี มีความประพฤติดี มีความเป็นชาวเรือ และมีความสามารถในด้านกีฬาดีเด่น โดยมี น.อ.วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหาร เรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นำคณะทำงาน ร่วมให้การต้อนรับ และเป็นเกียรติในพิธี พร้อมนำดูสถานที่เรียน ภาค 1 ห้องเรียนต่าง ๆ ณ ห้องประชุม กองบังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ตามที่ มูลนิธิ ฯ ได้กรุณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจ่าทหารเรือเป็นประจำทุกปีนั้น ถือเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการสร้างบุญกุศลที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยมีนักเรียนจ่าที่ได้รับทุน จำนวน 7 ทุน ประกอบด้วย ทุนการศึกษาผู้มีลักษณะทหารดี มีความประพฤติดี มีความเป็นชาวเรือ จำนวน 6 ทุน ได้แก่ นรจ.สิทธิพงษ์ จันทศิลา นรจ.วิศิน อินหาดกรวด นรจ.ธนบดี ลิ้มพิลัย นรจ.ศราวุธ บุปผา นรจ.เขตโสภณ อัครวงศ์ และนรจ.ศิริศักดิ์ อนุแสง ส่วนทุนการศึกษาผู้ที่เป็นนักกีฬาดีเด่น คือ นรจ.วิรวัฒน์ จาดคล้าย

พล.ร.อ.ไกรวุธ กล่าวว่า มูลนิธิ ฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525 หลังการถึงแก่อนิจกรรมของท่าน 2 ปี ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของผู้ที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับท่าน เพื่อนและญาติ ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้การสงเคราะห์ แก่นักเรียน นักศึกษา นักเรียนทหาร ที่เรียนดี ฐานะยากจน และผู้ตกทุกข์ หรือประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในด้านสังคมสงเคราะห์ทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของ พลเรือเอก สงัด ชะลออยู่ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประธานสภานโยบายแห่งชาติ ซึ่งได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับกองทัพเรือไว้อย่างมากมา

และกล่าวว่า ทางมูลนิธิฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตบุคลากรของทหารเรือ จึงได้พิจารณาสนับสนุนรางวัลการศึกษา ให้กับนักเรียนทหารของกองทัพเรือ ทั้งนักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลทหารเรือ นักเรียนจ่า พรรคเหล่าต่าง ๆ รวมทั้งนักเรียนจ่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เพื่อเป็นกำลังใจให้เกิดความมุ่งมั่นขยันศึกษา จบมาเป็นบุคลากรที่ดีของกองทัพเรือต่อไป

ภาพข่าว : สมนึก เชื้อสนุก 087-145-2477

20161806083420.jpg

20161806083426.jpg

20161806083432.jpg

20161806083437.jpg

20161806083441.jpg

20161806083444.jpg

20161806083449.jpg

20161806083452.jpg

20161806083456.jpg

20161806083504.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

Sattahip Channel สัตหีบชาแนล ทางเลือกใหม่ของการรับชมสื่อข้อมูล ข่าว สาระต่างๆ ในมุมมองใหม่ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง เข้าเยียมชมได้ที่ www.facebook.com/sattahipchannel ยูทูป พิมพ์ "สัตหีบชาแนล" และรับชมทางทีวีได้ทาง พีเคเบิ้ลทีวีสัตหีบ, สัตหีบเน็ตเวิร์คบ้านฉาง, แสมสารเคเบิ้ลทีวี ออกอากาศทางช่อง 16 ทุกวันเวลา 11.30-12.30 น. และเวลา 19.30-20.30 น.