มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฏรพื้นที่ อ.ภูหลวง จ.เลย

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฏรพื้นที่ อ.ภูหลวง จ.เลย

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฏรพื้นที่ อ.ภูหลวง จ.เลย

20161401140900.jpg

เช้าวันนี้ ( 14 ม.ค.59 ) ที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมามอบให้กับราษฏรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยนายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฏร จำนวน 8 หมู่บ้าน มีราษฏรเข้ารับ จำนวน 1,000 คน

ตำบลเลยวังไสย์ เป็นตำบลที่อยู่ห่างไกลที่สุดของอำเภอภูหลวง มีราษฏรอาศัยอยู่ทั้งสิ้น 4,643 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและมีรายได้เสริมจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน สภาพอากาศโดยทั่วไป ในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิจะอยู่ที่ 37 – 40 องศา ฤดูฝน จะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม – ตุลาคม ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน อากาศแห้ง หนาวเย็นอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 8 – 10 องศา ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ราษฏรได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของทั้งสองพระองค์ ที่ทรงห่วงใยราษฏร จึงได้พระทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฏรที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้20161401141040.jpg20161401141105.jpg

20161401140706.jpg