มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนรุ่น 10

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนรุ่น 10

“ขอเชิญชวนคนหนุ่มสาว

มาสมัครเป็นอาสานักสิทธิ์ 

เพื่ออัพเดทโปรไฟล์ชีวิต

ให้มีความหมาย”


มอส.เปิดรับคนหนุ่มสาวอายุระหว่าง 20-30 ปี
จบปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 
มีคุณสมบัติรักความเป็นธรรมเป็นพื้นฐาน 
และมีความต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น 
ด้วยบทบาทของนักการเรียนรู้ ที่อยากทำงานเพื่อคนอื่น 
ในนามอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนรุ่นที่ 10 
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก http://thaivolunteer.org/2015/?p=5577
และส่งใบสมัครมาได้ที่นี่ Ulairat2312@gmail.com

ปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2558

 ABOUT THE AUTHOR

เคยอายุ 10 ขวบ 1 ปีเต็ม