มูลนิธิอาสาเพื่อรพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย..มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม พท.อำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา

มูลนิธิอาสาเพื่อรพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย..มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม พท.อำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา

มูลนิธิอาสาเพื่อรพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย..มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม พท.อำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา เมื่อวันพุธที่ 15กย.2559 โดยนายอภัย จันทนกุลกะ รองปนระธานมูลนิธิอาสาเพื่อรพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด-อำเภอ ต้อนรับและร่วมพิธีการมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เดินทางมามอบถุงยังชีพพระราชทานแห่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ จำนวน 500 ชุด
เวลา 11.00 น.ผู้แทนพระองค์ เดินทางถึงจุดรวมพลเยี่ยมบ้านผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้
นายเชวงศักดิ์ ใจคำ นายอำเภอดอกคำใต้ กล่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยของอำเภอดอกคำใต้,ผู้แทนพระองค์ฯกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ภารกิจการเยี่ยมเยือนผู้ประสบภัยกับอาสาสมัครที่ช่วยลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานเยี่ยมตามบ้าน จำนวน 20 หลังคาเรือน
หลังจากนั้นเดินทางไปยัง หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ เพื่อประกอบพิธีอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานส่งมอบให้ตัวแทนจังหวัดพะเยา เพื่อนำไปมอบต่อให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จำนวน 500 ครัวเรือน

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..