มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ยื่นฟ้องต่อศาล ขอความเป็นธรรม

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ยื่นฟ้องต่อศาล ขอความเป็นธรรม

วันที่ 6 ม.ค.2558 เวลา 1000 มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน (คณะศิษยานุศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัณโน) จำนวนมาก จากหลายจังหวัด รวมถึงชาวบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เดินทางมาที่ศาลปกครองอุดรธานี เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลทำการไต่สวนฉุกเฉิน ครั้งที่ 4 เรื่องที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 13 สถานี ไม่สามารถออกอากาศได้ เนื่องด้วยยื่นแบบคำขออนุญาตออกอากาศไม่ทันกำหนด ทำเหตุให้ กสทช. ไม่อนุญาตให้สถานีวิทยุทำการออกอากาศได้ โดยมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ได้นำความเห็นจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขออุทธรณ์คัดค้านการคืนคำขออนุญาตทดลองประกอบกิจการในคลื่นความถี่ที่ยังว่างอยู่ พร้อมอ่านแถลงการณ์ที่หน้าศาลปกครอง ซึ่งมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนได้รอเวลาเกือบ 2 ชั่วโมง เพื่อรอคำตอบจากศาลที่กำลังพิจารณา แต่สิ่งที่ได้คือตัวแทนตุลาการเจ้าของสำนวนพิจารณาแล้ว เพียงสรุปไว้ว่า “กรณียังไม่มีเหตุฉุกเฉินที่จะต้องไต่ส่วนฉุกเฉินตามคำขอของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากคำขอไม่มีข้อเท็จจริงใดเพิ่มเติมแตกต่างจากคำขอก่อนๆ แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ไม่ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็ไม่เป็นเหตุให้ตอ้งไต่สวนฉุกเฉินแต่อย่างใดจึงยกคำขอไต่สวนฉุกเฉิน” ทำให้เสียงธรรมที่กระจายดังกังวานตามความถี่นั้นลดน้อยลงไปบ้าง ซึ่งในครั้งนี้มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนไม่ได้ย่อท้อแต่อย่าง แต่จะกลับมาอีกครั้งเพื่อขอความชอบที่จะมีเสียงธรรมต่อไป

คุณบัวทิพย์ สิงหะสุริยะ

 

 ABOUT THE AUTHOR

ผู้เขียนมีความฝัน มีการเดินทาง มีการศึกษา และต้องการค้นหา ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อยู่รอบกายเรา เพื่อเปิดโลกทัศนะมุมมองให้กว้างมากยิ่งขึ้น ทางรูปถ่าย ทางวาจา และการเล่าเรื่องราวทางคลิป และให้เรื่องราวดำเนินการไปอย่างวิถึชีวิตที่ได้กำหนด ลองหาเรื่องราวมาเล่าฝากผ่านเว็บ ozone.2fh.co ลุย พันมุก