ยกภูเรือ แหล่งโอโซนแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ

ยกภูเรือ แหล่งโอโซนแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ

อ.ภูเรือ จ.เลย หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม ขุนเขา และอากาศที่หนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี เป้าหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวที่ชอบสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ กลิ่นไอแห่งธรรมชาติ แหล่งพักผ่อนสำหรับทุกวัย ซึ่งที่ผ่านมาการท่องเที่ยวของภูเรือ มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี

20152508211403.jpg

บ่ายวันนี้ ( 25 ส.ค.58 ) ที่ห้องประชุมบุษบารีสอร์ทภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอ.ภูเรือ เพื่อระดมแนวคิด และวางนโยบาย เป้าหมาย รวมไปถึงทิศทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของ อ.ภูเรือ มุ่งสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวสะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่มีกำลังการใช้เงินมากขึ้น อยู่ในภูเรือนานหลายวัน ยกระดับให้เป็นเมืองแห่งการพักผ่อนหย่อนใจ และท่องเที่ยวได้ทั้ง 3 ฤดู มีผู้ประกอบการโรงแรม กลุ่มไม้ดอกไม่ประดับ กลุ่มของที่ระรึก และผู้ประกอบการอื่นๆ กว่า 100 ราย เข้าร่วมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาดังกล่าว

นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ระบุว่า ในการหารือครั้งนี้ จะเป็นการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการรวมไปถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านสินค้าและบริการที่มีอยู่ใน อ.ภูเรือ เพื่อให้เกิดความร่วมมือของผู้ประกอบการ จนนำไปสู่ความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริม และวางแนวทางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นตนเอง ตั้งเป้าให้ ภูเรือ เป็นสถานที่พักผ่อนแห่งใหม่สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ และอยู่กับธรรมชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อ ใช้จ่ายเยอะ และอยู่ในพื้นที่นาน 

20152508211649.jpg