ยอดดอยสูงในพื้นที่อ.พบพระ และ อ.อุ้มผาง อากาศเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆ ทัศนะวิสัยในการมองเห็นลดต่ำลงเหลือ 100 เมตรเท่านั้น

ยอดดอยสูงในพื้นที่อ.พบพระ และ อ.อุ้มผาง อากาศเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆ ทัศนะวิสัยในการมองเห็นลดต่ำลงเหลือ 100 เมตรเท่านั้น

ยอดดอยสูงในพื้นที่อ.พบพระ และ อ.อุ้มผาง อากาศเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆ ทัศนะวิสัยในการมองเห็นลดต่ำลงเหลือ 100 เมตรเท่านั้น

                ยอดดอยสูง อ.พบพระและอ.อุ้มผาง ยังคงมีอากาศหนาว สภาพอากาศแนวชายแดนจังหวัดตากมีหมอกปกคลุมทั่วถนนเชิงเขาทัศนะวิสัยลดต่ำเหลือ 100 เมตรเท่านั้น ขณะที่ยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด 10 องศาฯ ชาวบ้านต้องก่อไฟพิงและเดินออกกำลังกาย ไปทำงานแทนการใช้รถ เช้าวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ยังคงหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง โดยในเขตตัวเมืองอำเภอพบพระ จังหวัดตาก อุณหภูมิเช้านี้วัดได้ 15 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังพบว่ามีหมอกหนาจัดลอยปกคลุมไปทั่วถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเปิดไฟหน้า เนื่องจากทัศนะวิสัยในการมองเห็นเหลือไม่เกิน 100 เมตร จนบางจุดที่เป็นจุดอันตรายเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมาอำนวยความสะดวกเพื่อแจ้งเตือนให้คนใช้รถบนถนนลดความเร็วเนื่องจากเกรงจะเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่มีหมอกลงหนาทึบ ในขณะที่ตามยอดดอยในเขตอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีอุณหภูมิลดลงต่ำเหลือเพียง 5 ถึง10 องศาเซลเซียส เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง โดยเฉพาะช่วงเวลาเช้ามืด และกลางคืน ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยตามยอดดอยต่างๆ ต่างต้องก่อไฟ เพื่อผิงบรรเทาความหนาวเป็นการเฉพาะหน้า แต่ก็มีชาวบ้านอีกจำนวนมากที่ฐานะยากจน และยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ต้องเลือกใช้วิธีเดินเท้าออกกำลังกายเพื่ออบอุ่นร่างกาย แทนการขับรถไปทำงาน

 ////////////////////////////// เกษมสันต์ ไชยเดช ภาพ/ข่าว /////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป