ร.ร. ทมณ. ประชุมหารือการจัดงานนิทรรศการผลงานทางวิชาการและการแสดงของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

ร.ร. ทมณ. ประชุมหารือการจัดงานนิทรรศการผลงานทางวิชาการและการแสดงของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

ร.ร. ทมณ. ประชุมหารือการจัดงานนิทรรศการผลงานทางวิชาการและการแสดงของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

                ที่ห้องประชุม ชั้น3 อาคารพุทธรักษา รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ นายกิจจา แตงรอด ผอ.การสถานศึกษา พร้อมด้วยรอง ผอ.สถานศึกษา คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะผู้ปกครองนักเรียน ตัวแทนศิษย์เก่า รร.ทมณ. เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดงานนิทรรศการผลงานทางวิชาการและการแสดงของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีการกำหนดการจัดงานในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักเรียนและช่วงเวลา 18.00 น.เป็นต้นไป เชิญประชาชนทุกท่านไปร่วมชมการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น โดยการประชุมหารือการจัดงานนิทรรศการผลงานทางวิชาการและการแสดงของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป