ร.ร.ราษฎร์วิทยา ( ตี่มิ้ง )จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2559

ร.ร.ราษฎร์วิทยา ( ตี่มิ้ง )จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2559

ร.ร.ราษฎร์วิทยา ( ตี่มิ้ง )จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2559

ที่ อาคารอเนกประสงค์ รร.ราษฎร์วิทยา ( ตี่มิ้ง )เขตเทศบาลนครแม่สอด
        ฝ่ายภาษาจีน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ได้จัดกิจกรรมตรุษจีนประจำปี 2559 ขึ้น โดยกิจกรรมภายในงานดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ในฐานะประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ศาลเจ้าปุงเฒ่ากงแม่สอด ดร.สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ถาวรแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลและนาย ปณิธิ  ตั้งผาติ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.ราษฎร์วิทยา   ได้ร่วมกันอวยพรปีใหม่ให้กับคณะครูและนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีชั้นที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน กิจกรรมในครั้งนี้มีการนำคณะ สิงโตมาแห่เพื่อความบรรเทิงและส่งเสริมประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีน.และ ได้มีการมอบรางวัล เกียรติบัตรให้กับคณะครู ( เหล่าซือ )ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาจีน มีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ  ซึ่งโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)อยู่ในความอุปถัมภ์ของแม่สอดมูลนิธิสามัีคคีการกุศล ตรุษจีนเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีนชาวจีนทุกคนให้ความสำคัญกับวันนี้เป็นอย่างมาก มีการเฉลิมฉลองทั่วโลกโดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ของคนเชื้อสายจีนจึงมีการหยุดเรียน หยุดงานเป็นเวลายาว  สำหรับวันนี้ทางคณะแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลและ คณะครู ได้นำอั่งเปาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ วันตรุษจีน มอบให้แก่คณะสิงโต คณะนักเรียนในการแสดงต่างๆอีกด้วย ( ปล่อยภาพแล้วแต่ใจอ้ายหลิ่นชอบ ) /////////////////////////////////////////////////

  ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป