ร.ร.ราษฎร์วิทยาและ ร.ร.อนุบาลราษฎร์อุทิศ จัดกิจกรรมวันเด็กภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2558

ร.ร.ราษฎร์วิทยาและ ร.ร.อนุบาลราษฎร์อุทิศ จัดกิจกรรมวันเด็กภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2558

ร.ร.ราษฎร์วิทยาและ ร.ร.อนุบาลราษฎร์อุทิศ จัดกิจกรรมวันเด็กภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2558

            ที่ ร.ร.ราษฎร์วิทยาและ ร.ร.อนุบาลราษฎร์อุทิศ เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นาย จรัญ  อ๊อดทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึง ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558 โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มจากการ ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงษ์ จำนวน 9 รูป หน้าลานอเนกประสงค์ของร.ร. ราษ หลังจากนั้น นักเรียนภายในร.ร.ราษฎร์วิทยาและ ร.ร.อนุบาลราษฎร์อุทิศ ร่วมสนุกกับกิจกรรม การตอบคำถามชิงเงินรางวัล และกิจกรรมนันทนาการ ลานดนตรี ท้ายสุดของกิจกรรมเป็นการร่วมจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญกันในแต่ละระดับชั้น ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเอง/////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป