ร.ร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ จัดกิจกรรม ลานสร้างสรรค์ วัฒนธรรมท้องถิ่น

ร.ร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ จัดกิจกรรม ลานสร้างสรรค์ วัฒนธรรมท้องถิ่น

ร.ร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ จัดกิจกรรม ลานสร้างสรรค์ วัฒนธรรมท้องถิ่น

                ที่อาคารอเนกประสงค์ รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑื สังกัดเทศบาลนครแม่สอด นายกิจจา แตงรอด ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์มอบหมายหน้าที่ให้ นางอัจฉรา กองแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม ลานสร้างสรรค์ วัฒนธรรมท้องถิ่น และ นายวิทยา  ชื่นจิตร์ หัวหน้าแผนงานบริหารวิชาการเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 350 คน นอกจากนี้ ยังมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับวิทยากรผู้มาให้ความรู้กับนักเรียนด้วย

                กิจกรรม ลานสร้างสรรค์ วัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบไปด้วย วิทยากรจากชุมชนต่างๆที่นำความรู้มาเผยแพร่แก่เด็กนักเรียน ลานกิจกรรมนวดแผนไทย การละเล่นพื้นบ้านการทำอาหาร ข้าวต้มมัด ดอกไม้ใบเตย การทำดอกกัลปพฤกษ์ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกับวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป////////////////////////////////////////////////////////

ภาพและข่าว โดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป