ร.ร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ให้กับเด็กนักเรียน

ร.ร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ให้กับเด็กนักเรียน

ร.ร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ให้กับเด็กนักเรียน

ณ.บริเวณใต้ถุน อาคารลีลาวดี ร.ร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด นาย กิจจา แตงรอด ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2559 และเป็นผู้อ่านสารจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในทุกระดับชั้น  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่รับผิดชอบและยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อให้เด็กแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ทางด้านต่างๆในวันเด็ก   กิจกรรมต่างๆภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงของเด็กนักเรียนในแต่ละระดับชั้น กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี กิจกรรมการตอบปัญหา การแจกของรางวัลซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูทุกท่านที่ในวันนี้ได้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนนานาชาติและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างดี////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป