ร.ร.ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ มูลนิธิเมเจอร์แคร์ จัด กิจกรรมเปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม

ร.ร.ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ มูลนิธิเมเจอร์แคร์ จัด กิจกรรมเปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม

ร.ร.ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ มูลนิธิเมเจอร์แคร์ จัด กิจกรรมเปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม

                ที่โรงภาพยนตร์ อีจีวี สาขาแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด ร.ร.ในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดทั้งหมด 5 ร.ร. ได้แก่ ร.ร.เทศบาลวัดดอนแก้ว, ร.ร.เทศบาลวัดชุมพลคีรี,ร.ร.เทศบาลวัดบุญญาวาส,ร.ร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ และ ร.ร.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกับมูลนิธิเมเจอร์แคร์ จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม โดยการเชิญน้องๆนักเรียนเข้าชมภาพยนตร์ในวันที่ 18 มค.2559เรื่อง เอคโค่แพนเน็ตจิ๋วก้องโลก ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 200 คน เพื่อเสริมสร้างให้เด็กนักเรียนได้รู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

                ส่วนในวันที่ 19 มค.2559 จำนวนนักเรียนที่เข้าชมภาพยนตร์มีจำนวนทั้งสิ้น 250 คนซึ่งเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ใน ร.ร.สังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6 ชมภาพยนตร์ เรื่องพระมหาชนก เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้สาระจากบทพระราชนิพนธ์ ที่ทรงมุ่งเน้นทั้งในเรื่องความเพียร การใช้สติปัญญา และการศึกษา เพื่อที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตต่อไป///////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป