รพ.แม่สอด สรุปยอดอุบัติเหตุทางจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2559

รพ.แม่สอด สรุปยอดอุบัติเหตุทางจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2559

รพ.แม่สอด สรุปยอดอุบัติเหตุทางจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2559  

                นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด แจ้งว่า ตามที่ รพ.แม่สอด ได้เฝ้าระวังการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ (7 วันอันตราย) ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.58 – 4 ม.ค.59 ที่ผ่านมา ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน พบว่ามีผู้ประสบอุบัติเหตุทางการจราจร ที่มารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอดทั้งหมด43 ราย เป็นชาย 30 ราย แยกเป็นชายไทย 24 ราย ชายต่างชาติ 6 ราย เป็นหญิง 13 ราย แยกเป็นหญิงไทย 9 ราย หญิงต่างชาติ 4 ราย และมีผู้เสียชีวิตเป็นชายต่างชาติ 1 ราย โดยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

                ผู้ประสบอุบัติเหตุจราจรส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ จำนวน 32 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุเมาสุราขณะขับรถถึง 15 ราย และจำนวนผู้บาดเจ็บที่มีอาการหนักที่ต้องรับไว้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน  10 ราย เป็นชาย 9 ราย และเป็นหญิง 1 ราย วันที่เกิดเหตุจราจรมากที่สุดคือวันที่ 2 และ 3 มกราคม2559 มีผู้ประสบอุบัติเหตุทางการจราจรถึงวันละ 9 ราย และสำหรับในภาพรวมของจังหวัดตากจากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙   ได้ทำการสรุปผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2558  – 4 ม.ค. 2559 ดังนี้

1. มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 49 ครั้ง (อ.เมืองตาก 16 ครั้ง อ.บ้านตาก  2  ครั้ง อ.สามเงา 3  ครั้ง  อ.แม่ระมาด  5  ครั้ง อ.ท่าสองยาง  4  ครั้ง อ.แม่สอด 11 ครั้ง อ.พบพระ 4 ครั้ง อ.อุ้มผาง  1  ครั้ง  และ อ.วังเจ้า  3  ครั้ง)

2. ผู้บาดเจ็บ จำนวน 49 คน (อ.เมืองตาก ชาย 10 คน หญิง 7 คน  อ.บ้านตาก ชาย 1 คน  อ.สามเงา ชาย  2  คน  หญิง  1  คน  อ.แม่ระมาด ชาย 5 คน  อ.ท่าสองยาง ชาย  4  คน อ.แม่สอด ชาย  10  คน  หญิง  1  คน  อ.พบพระ ชาย 3 คน หญิง 2 คน อ.อุ้มผาง ชาย 1 คน  และอ.วังเจ้า  2  คน)

3. ผู้เสียชีวิต จำนวน 8 คน (อ.วังเจ้า  ชาย 2 คน, อ.เมืองตาก  หญิง  2  คน, อ.แม่สอด ชาย 1 คน,อ.บ้านตาก ชาย 1 คน และอ.ท่าสองยาง ชาย  1 คน)

4. การเรียกตรวจยานพาหนะ รวม  14,091  ครั้ง

5. การดำเนินการตาม 10 มาตรการหลัก รวม  4,885   ครั้ง

   ในส่วนของการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ มีรถถูกดำเนินคดี 94 คัน รถถูกยึด 94 คัน (เป็นรถยนต์ 18 คัน รถจักรยานยนต์ 76 คัน)

  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ สาเหตุมาจากขับรถเร็วเกินกฏหมายกำหนด เมาสุรา และตัดหน้ากระชั้นชิด โดยมีช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในช่วง 16.01-20.00 น.//////////////////////////////

ภาพ / เกียรติศักดิ์  บุญจันทร์ : ข่าว /  เครือข่ายสำนักข่าวนครแม่สอด

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป