รร.ราษฎร์วิทยา ( ตี่มิ้ง ) จัดงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รร.ราษฎร์วิทยา ( ตี่มิ้ง ) จัดงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รร.ราษฎร์วิทยา ( ตี่มิ้ง ) จัดงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

                ที่ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ รร.ราษฎร์วิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก  นายจรัล อ๊อดทรัพย์ ผอ.สถานศึกษา รร ราษวิทยามอบหมายสั่งการให้ คณะครูฝ่ายงานวิชาการ รร.ราษฎร์วิทยาจัดนิทรรศการงานวันวิทยาศาตร์ขึ้นประจำปีการศึกษา 2558 เนื่องด้วยวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อให้นักเรียนได้ทราบประวัติความเป็นมาของวันวิทยาศาตร์ พระราชประวัติบิดาแห่งวิทยาศาตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์ในการสืบเสาะหาความรู้จึงได้จัดงานวันวิทยาศาตร์ขึ้นภายใต้ชื่อ วิทยาศาสตร์ก้าวไกล  รวมใจสู่อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนและคณะครูได้แสดงผลงานที่รวบรวมไว้และมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์

/////////////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป