รร.สรรพวิทยาคมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สค. 2558

รร.สรรพวิทยาคมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สค. 2558

รร.สรรพวิทยาคมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สค. 2558

                ที่หอประชุมสรรพการ  รร.สรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 และคุณแม่ ได้เข้าร่วมงานเทิดพระคุณแม่ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  12 สค. เพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระองค์ เป็นโอกาสที่พสกนิกรชาวไทยและให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความรัก ระลึกถึงพระคุณของมารดา  ทาง รร.สรรพวิทยาคม จึงจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเรื่องความกตัญญูกตเวทีให้กับนักเรียน เพื่อจะได้ประพฤติเป็นลูกที่ดี

                โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยการกล่าวรายงานจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตัวแทนคุณแม่กล่าวความรู้สึกที่มีต่อลูก การมอบเกียรติบัตรให้แก่คุณแม่ การมอบดอกมะลิกราบแม่  ซึ่งมีคณะครู นักเรียนและคุณแม่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 350 คน/////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา พันลุตัน

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป