รร.สรรพวิทยาคมจัดพิธีลงนามและถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558

รร.สรรพวิทยาคมจัดพิธีลงนามและถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558

รร.สรรพวิทยาคมจัดพิธีลงนามและถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558

                ที่อาคารหอประชุม รร.สรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก ในช่วงเช้า นายสมศักด์  เลิศรัตนพันธุ๋ ผอ. รร.สรรพวิทยาคม ประธานในพิธี นำข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และนักเรียน รร.สรรพวิทยาคม  ร่วมพิธีลงนามและถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558

                ซึ่งพิธีการเริ่มต้นจากการนำกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ พานพุ่มเงินและทอง สักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ปธ.ในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ตัวแทนนักเรียนอ่านพระราชประวัติและอ่านคำอาเศียรวาท การกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล  ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลงนามถวายพระพรเป็นเสร็จพิธี

                สำหรับการจัดพิธีลงนามและถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนพรรษา 83 พรรษา  12  สค.2558   ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นราชสดุดี และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงห่วงใยดูแลพสกนิกรชาวไทยตลอดมา//////////////////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป