รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558

รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558

รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558

                ณ.อาคารอเนกประสงค์ 2 รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว อ.แม่สอด จ.ตาก  พระครูอนุกูลวรการ ผาสุขกาโม เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภออุ้มผาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการหล่อเทียนจำนำพรรษา  ส่วนประธานฝ่ายฆราวาส ทาง ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ปวงละคร  นาย กุล  เครือวีระ และนาย ถิรยุทธ  ฉันดิกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกันหล่อเทียนจำนำพรรษา

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักเห็นคุณค่าและความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยซึ่งเป็นประเพณีที่กระทำกันตั้งแต่โบราณกาล จนกระทั่งทุกวันนี้การหล่อเทียนเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี ตามชนบทการหล่อเทียนเข้าพรรษาทำการอย่างเอิกเกริกสนุกสนานมาก บางแห่งก็มีการประกวดการตกแต่งประเภทต่างๆ มีการแห่แหนรอบเมืองด้วยริ้วขบวนที่สวยงามและถือว่าเป็นงานประจำปีที่ยึดถือและปฏิบัติกันเป็นประจำทุกปี

                การจัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 นี้ มีสามเณรและนักเรียนจาก รร.อนุกุลวิทยา พร้อมด้วย นร.ของ รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว เข้าร่วมกว่า 300 คน

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป