รร.ในสังกัด อบต.แม่กุ จัดกิจกรรมนิทรรศการสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมพัฒนาการทักษะด้านภาษา

รร.ในสังกัด อบต.แม่กุ จัดกิจกรรมนิทรรศการสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมพัฒนาการทักษะด้านภาษา

รร.ในสังกัด อบต.แม่กุ จัดกิจกรรมนิทรรศการสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมพัฒนาการทักษะด้านภาษา

                ว่าที่ ร.ท. อเนก  พรหมมี  นายก อบต แม่กุ พร้อมด้วยนางเสาวนีย์ ยาใจ หัวหน้าส่วนการศึกษา อบต.แม่กุ และเจ้าหน้าที่ อบต.แม่กุ เดินทางไปร่วมการเปิดงานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ นิทรรศการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ประจำปีการศึกษา  58  ของโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว ตำบลแม่กุ อ.แม่สอด จ. ตาก  โดยนายก อบต. แม่กุเป็นประธานผู้จุดธูปเทียน และเปิดพิธี          นางฑิฆัมพร ทิอ้าย รรท.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว  คณะครูอาจารย์  ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรม มีกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียน การแสดงผลงานวิชาการ  สิ่งประดิษฐ์ ต่างๆ ของเด็กนักเรียน การฉายวีดีทัศน์การ์ตูนอาเซียนให้เด็กๆ ได้รับชม ทั้งนี้เพื่อให้เด็กๆ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความเข้าใจก่อนเข้าสู่ AEC เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของเด็กให้เป็นคนดี มีคุณภาพต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

                โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปะกากะญอ70เปอร์เซ็น  เด็กต่างด้าว จำนวน 30 เปอร์เซ็น   โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การร่วมเปิดงานกิจกรรมครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการลงพื้นที่ ประชุมรับฟังปัญหา และความต้องการต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัด อบต. แม่กุ ของนายก อบต. แม่กุ ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งท่านนายกได้รับทราบถึงปัญหาของการขาดแคลนอาคารlสถานที่เรียนของเด็กนักเรียนซึ่งมีสภาพทั้งเก่า และผุพัง  จึงได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 2 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการออกแบบก่อสร้าง 

ภาพ/ข่าว โดย กรวรรณ นาแก้ว

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป