รวมพลคนศีล 5 เทิดไท้องค์ราชัน มิ่งขวัญราชินี

รวมพลคนศีล 5 เทิดไท้องค์ราชัน มิ่งขวัญราชินี

คณะสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชนชาวพะเยา ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันพฤหัสบดีที่ 4 ส.ค.2559 ณ ที่วัดศรีโคมคำ พระอาราม ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา พระราชปริยัติ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา ประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา 700 รูป และมีนายสรธร สัดทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานฝ่ายฆราวาส

นำส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่ากว่า 1,500 คน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งสองพระองค์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจ พร้อมตั้งจิตอธิษฐาน ถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

รวมพลคนศีล 5 เทิดไท้องค์ราชัน มิ่งขวัญราชินี พิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบพระชาตา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ณ ที่วัด ศรีโคมคำพระวิหารหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559

วันนี้ได้มีกิจกรรมการแสดง และจัดนิทรรศการหมู่บ้านศิล 5 จากวัดและชุมชนหมู่บ้านศิล 5 จากทั้ง 9 อำเภอมาร่วมจัดกิจกรรม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้นำผลงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงร่วมจัดแสดงนิทรรศการหน้าที่วัดศรีโคมคำในพิธีดังกล่าว

และยังได้มีหน่วยงาน ชุมชน องค์กร และเอกชนผู้ใจบุญร่วมจัดอาหารและเครื่องดื่ม หรือที่เรียกว่า โรงทาน มาให้บริการแก่ประชาชน พุทธมามก และพระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้..

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..