รองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลออกตัดกิ่งไม้รับมือน้ำท่วมในพื้นที่

รองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลออกตัดกิ่งไม้รับมือน้ำท่วมในพื้นที่

รองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลออกตัดกิ่งไม้รับมือน้ำท่วมในพื้นที่

                นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายกองช่างสุขาภิบาล กองช่าง เจ้าหน้าที่เทศกิจ หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดออกตัดกิ่งไม้ที่พาดเกี่ยวสายไฟฟ้า บริเวณหน้าสำนักงานแขวงการทางแม่สอด หลังได้รับมอบหมายสั่งการจาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวบ้านและชุมชนพร้อมหน่วยงานเครือข่ายชุมชนรับมือน้ำท่วมแม่สอดและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการร่วมดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชนของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด โดยวันนี้ทางเทศบาลนครแม่สอดนำโดยนายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายกองช่างสุขาภิบาล กองช่าง เจ้าหน้าที่เทศกิจ หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดออกทำการตัดกิ่งไม้ต้นไม้ใหญ่ที่พาดเกี่ยวสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันการหักโค่นเมื่อฝนตก พายุพัดแรง ป้องกันการเกี่ยวสายไฟฟ้าแรงสูงและเกิดอันตรายหากมีการหักโค่นกีดขวางเส้นทางจราจรและยวดยานพาหนะที่ใช้สัญจรในบริเวณเส้นทางดังกล่าว

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป