รองนายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบรางระบายน้ำที่มีปัญหาร้องเรียนในชุมชนสองแคว2

รองนายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบรางระบายน้ำที่มีปัญหาร้องเรียนในชุมชนสองแคว2

รองนายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบรางระบายน้ำที่มีปัญหาร้องเรียนในชุมชนสองแคว2

                หลังได้รับการร้องเรียนตามสื่อต่างๆเกี่ยวกับการก่อสร้างรางระบายน้ำตามโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ตำบลละ 5 ล้าน ทางดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้ นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีพร้อมนายประสารณ์ สร้อยตะคุ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและเจ้าหน้าที่พนักงานกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบรางระบายบริเวณถนนชุมชนสองแคว2ถึงตำบลแม่ปะ ตามที่ทางชุมชนได้ของบประมาณมาก่อสร้างรางระบายน้ำป้องกันเหตุน้ำท่วมขังภายในชุมชน โดยทางนายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีได้ตรวจสอบพร้อมชี้แจงถึงการของงบจากโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนตำบลละ 5 ล้านบาทมาใช้ในโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทั้ง 9 โครงการ โดยแบ่งงบประมาณ 5 ล้านบาทไปบิหารจัดการทั้ง 9 โครงการ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป