รองผู้บังคับการภูธรจังหวัดตาก พร้อมคณะตรวจราชการ ลงพื้นที่อำเภอพบพระตรวจประเมินผลงานและมอบนโยบายที่สถานีตำรวจภูธรพบพระ

รองผู้บังคับการภูธรจังหวัดตาก พร้อมคณะตรวจราชการ ลงพื้นที่อำเภอพบพระตรวจประเมินผลงานและมอบนโยบายที่สถานีตำรวจภูธรพบพระ

รองผู้บังคับการภูธรจังหวัดตาก พร้อมคณะตรวจราชการ ลงพื้นที่อำเภอพบพระตรวจประเมินผลงานและมอบนโยบายที่สถานีตำรวจภูธรพบพระ

                ที่สถานีตำรวจภูธรพบพระ ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการภูธรจังหวัดตาก ที่นำโดย พ.ต.อ.ไสว ครุฑผาสุก รองผู้บังคับการภูธรจังหวัดตาก พร้อมคณะตรวจราชการภูธรจังหวัดตาก โดยมี.พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพบพระ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระ ให้การต้อนรับ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามประเมินผลงาน งานด้านธุรการ งานป้องกัน ปราบปรามงานสอบสวน และงานมอบหมายนโยบายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของงานแต่ละด้านให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรมและมอบนโยบายเน้นให้บริการประชาชน ให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินอย่างสูงสุด พร้อมตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ แก่กำลังพล ในครั้งนี้ด้วย

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป