รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตรววเยี่ยมโครงการตำรวจผู้รับใช้ชุมชนตำบลโคกคอน

รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตรววเยี่ยมโครงการตำรวจผู้รับใช้ชุมชนตำบลโคกคอน

วันที่ 30 ก.ค.2557 เวลา 9.00 น.พ.ต.อ.เอกราช ลิ้มสังกาศ รองผู้บังครับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและ พ.ต.อ.สัญญา เนียมประดิษฐ์ ผกก.ฝอ.10 อก.บช.ก.พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการตำรวจผู้รับใช้ชุมชนของตำบลโคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยมี พตอ.สมชาย สงวนศักดิ์ภักดี ผกก.สภ.ท่าบ่อ พตท.ทันสมัย พรมมาสิทธิ์ รองผกก.ป

พ.ต.ท.นพดล ผลวัฒนา สวป.รตต.สมาน ภูพันนา ดต.ปิยวัฒน์ กำเนิดเกิด หัวหน้าศูนย์บริการตำบลโคกคอน นายวิไล นามมัน กำนัน ต. โคกคอนพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านให้การต้อนรับ

20143007154346.jpg