รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อพะวอและศาลหลักเมืองแม่สอด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อพะวอและศาลหลักเมืองแม่สอด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อพะวอและศาลหลักเมืองแม่สอด

            ที่ศาลเจ้าพ่อพะวอและศาลหลักเมืองแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด คณะกรรมการก่อสร้างเพื่อการบูรณะศาลเจ้าพ่อพะวอและศาลหลักเมืองแม่สอด โดยนายมนัส ทวี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีซึ่งได้รับการมอบหมายหน้าที่จาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดในการก่อสร้างบูรณะพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ตัวอาคาร สถานที่ศาลเจ้าพ่อพะวอและศาลหลักเมืองแม่สอด ซึงมีความทรุดโทรมไปสภาพกาลเวลาจึงได้มีการสมทบทุนจากผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ร่วมกันบริจาคปัจจัยในการก่อสร้างและบูรณะในครั้งนี้

            ในวันนี้ทางเทศบาลนครแม่สอดและชาวอำเภอแม่สอดจึงได้ร่วมใจกันจัดทำพิธีบวงสรวงและพิธีกรรมทางศาสนาศาลเจ้าพ่อพะวอและศาลหลักเมืองแม่สอด โดยได้รับเกียรติจากนายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเดินทางมาเป็นประธานในพิธีฝ่ายฆาราวาส พระราชวีรากร อดีตเจ้าคณะจังหวัดตากเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประเสริฐ มากศรี เป็นผู้ทำพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ โดยมีตัวแทนหน่วยงานทั้งราชการภาครัฐ ภาคเอกชน คณะศรัทธาพร้อมลูกหลานชาวแม่สอดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 100 คน

            พิธีกรรมและพิธีการประกอบไปด้วย ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ อาราธนาศีลรับพร พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ประธานพร้อมคณะศรัทธาร่วมทำบุญตักบาตร พิธีถวายภัตตาหาร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พิธีบวงสรวงสักการบูชาเทวดา ถวายเครื่องสักการบูชา ประธานพิธีผูกผ้าสามสีคล้องพวงมาลัย พร้อมจุดธูปเทียนชัยคู่ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ในการบวงสรวงเป็นเสร็จพิธี ศาลเจ้าพ่อพะวอและศาลหลักเมืองแม่สอดตั้งอยู่บริเวณทางแยกถนนอินทรคีรีและถนนชิดวนา ก่อนถึงตลาดสดเทศบาลบ้านเหนือ อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวแม่สอดที่ได้แวะเวียนเข้ามาเคารพสักการบูชา

//////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป