รัฐบาลไทยส่งมอบถนนเชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมประกอบพิธีปฐมฤกษ์เริ่มการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด

รัฐบาลไทยส่งมอบถนนเชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมประกอบพิธีปฐมฤกษ์เริ่มการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด

รัฐบาลไทยส่งมอบถนนเชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมประกอบพิธีปฐมฤกษ์เริ่มการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด

                เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558  นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีไทย และ นายอูเนียนทุน  รองประธานธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประธานร่วมในพิธีส่งมอบถนน สายเชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก ที่บริเวณสามแยกกะยินหน่อง บริเวณ กิโลเมตร ที่17+250 ถนนสายเชิงเขาตะนาวศรี –กอกะเร็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และพิธีปฐมฤกษ์เริ่มการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 ข้ามแม่น้ำเมยหรือแม่น้ำต่องยิน บริเวณต่อม่อตับ ที่ 12 พื้นที่การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ส่วนราชการและภาคเอกชน  ฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมา

 ทั้งนี้โครงการก่อสร้างทางสายเชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก พร้อมปรับปรุงทางเดิม สายเมียวดี –เชิงเขาตะนาวศรี เป็นโครงการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลไทยแบบให้เปล่า เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมโยงการค้าขายและการขนส่งระหว่างประเทศ โดยใช้งบประมาณประจำปี ของกรมทางหลวง โดยมีจุดเริ่มต้น บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ที่เมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และจุดสิ้นสุดโครงการ อยู่ที่ จังหวัดกอกะเร็ก ระยะทาง 45.446 กิโลเมตร งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1,320 ล้านบาท  โดยเป็นงานก่อสร้างใหม่และบูรณะถนนเดิม ให้ได้มาตรฐาน ถนน ขนาด 2 ช่องจราจร  และยังรวมถึงงานซ่อมแซมสะพาน มิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 1  เพื่อให้การเดินทางระหว่างแม่สอด-เมียวดี-กอกะเร็ก มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น เสริมสร้างเครือข่ายระบบโลจิสติกส์ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ สามารถส่งเสริมการกระจายสินค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ในวันเดียวกัน นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีไทย และ นายอูเนียนทุน  รองประธานธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประธานร่วม พิธีปฐมฤกษ์เริ่มการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด  ที่บริเวณบ้านวังตะเคียนใต้ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้งนี้โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่าแห่งที่ 2 เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อรองรับ ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ในการเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคม และขนส่งระหว่างประเทศ ไทยกับสหภาพเมียนมา เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และเพิ่มความสะดวกคล่องตัวในการใช้เส้นทาง โดยจุดก่อสร้างจากบ้านวังตะเคียนใต้ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด เชื่อมไปยังบริเวณบ้านเย่ปู่ เมืองเมียวดี สหภาพเมียนมา คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ประมาณปี 2560 โดยใช้วงเงิน งบประมาณ 3,900 ล้านบาท

ภาพ / ข่าว เครือข่ายสำนักข่าวนครแม่สอด

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป