รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเปิดงานสัมมนา เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่เมียนมา ต้นแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเปิดงานสัมมนา เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่เมียนมา ต้นแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเปิดงานสัมมนา เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่เมียนมา ต้นแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
                ที่โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติร่วมเปิดงานสัมมนา เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่เมียนมา โดยมีนายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวเปิดการสัมมนา ในการนี้มีส่วนราชการ นักธุรกิจ ประชาชนที่สนใจและสื่อมวลชนเข้าร่วมการสัมมนากันอย่างคับคั้ง สำหรับการจัดงานดังกล่าว ทางเนชั่นทีวีร่วมกับพันธมิตรภาครัฐ เอกชนได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาระดับชาติ พื้นที่ 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยที่จะขยายตลาดสู่ AEC และแสดงถึงศักยภาพ โครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถของเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มลงพื้นที่ ที่แรกที่ จ.ตาก ซึ่งมีความพร้อมในการขยายตลาดสู่ AEC  สำหรับวันนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวปาฐกถาถึงแผนงานโครงข่ายโลจิสติก เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ต้นแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พร้อมมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเสวนา ในหัวข้อ อุปสรรค ทางออก ของเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก และแม่สอด ประตูการค้าสุ่เมียนมาอีกด้วย
                ด้านนายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า หลังจากรัฐบาล มีนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ ให้ จ.ตาก เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดตากได้รับนั้น เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่มีการกระตุ้นการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างประเทศให้เจริญเติบโตเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งทั้ง 3 อำเภอ 14 ตำบล ของเขตพัฒนาเศราฐกิจพิเศษตาก เป็นพื้นที่ชายแดนทั้งหมด จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด การจัดสัมมนาจะทำให้นักลงทุน นักธุรกิจ มองเห็นโอกาส สิทธิประโยชน์ต่างๆ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในพื้นที่ เมื่อระบบโลจิสติด มีความพร้อม มีความสมบุร การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่จะก้าวเข้าสุ่ AEC จะมีความมั่นคง มั่งคั้ง  และยั้งยืนได้อย่างแน่นอน
                ด้าน ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้ใกสัมภาษณ์กับคณะผู้จัดงานในครั้งนี้เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีพื้นที่นครแม่สอดเป็นหลักใน 14 ตำบลที่ได้ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการให้ความสนใจจากนักลงทุนทั้งจากใน และ นอก ประเทศ ว่า……
ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป