รับชมบรรยากาศและผลการแข่งขันฟุตบอลนครแม่สอดคัพ

รับชมบรรยากาศและผลการแข่งขันฟุตบอลนครแม่สอดคัพ

รับชมบรรยากาศและผลการแข่งขันฟุตบอลนครแม่สอดคัพ

                ที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด นายสมชัยฐ์  หทยะตันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมกับ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลนครแม่สอดคัพ โดยมีทีมฟุตบอลที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 6 ทีม ประกอบด้วย ทีมนครแม่สอด ทีมอุ้มผาง ทีมกองทัพภาคที่ 3 ทีมBBK จากประเทศเมียนมา ทีมบรรจงโชคชัย  และทีมตามซิตี้ โดยมีการจัดการแข่งขันขึ้นในช่วงวันที่ 11-14 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โดยผลการแข่งขัน คู่ชิง ระหว่าง ทีม ตากซิตี้ กับทีม กองทัพภาคที่ 3  ผลการแข่งขัน ทีมตากซิตี้ เอาชนะ ทีมกองทัพภาคที่ 3 ด้วยคะแนน 3 ประตูต่อ 0  ทีมตากซิตี้จึงได้ครองถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดตากและนายกเทศมนตรีนครแม่สอดในครั้งนี้ไปได้ โดยการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแข่งขันเพื่อกระชับมิตรระหว่างหน่วยงานสร้างความสัมพันธ์ อันดี และมีมิตรภาพอันดีต่อกันตลอดไป

ภาพ / ข่าว ธนสรณ์ ชื่นสิน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป