รับทราบ! ‘ดาว์พงษ์’ พร้อมนำเรื่องผลกระทบแผนแม่บทป่าไม้เสนอต่อ ‘ประยุทธ์’

รับทราบ! ‘ดาว์พงษ์’ พร้อมนำเรื่องผลกระทบแผนแม่บทป่าไม้เสนอต่อ ‘ประยุทธ์’

17 พ.ย. 57 – ตัวแทนภาคประชาชนจากทุกภูมิภาค ในนามขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ เรื่องให้แก้ไขปัญหาผลกระทบจากแผนแม่บทฯ และคำสั่ง คสช.ที่ 64/57 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างตัวแทนเดินเข้าร่วมไปห้องประชุม มีกองกำลังทหาร คอยอารักขาอย่างเนืองแน่น

สำหรับผลการประชุมพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบปัญหาดังกล่าว พร้อมจะนำเรื่องไปแจ้งต่อนายกรัฐมนตรี

ศรายุทธ ฤทธิพิน / รายงาน

20141711182355.jpg20141711182402.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง