รับสมัครผู้ผลิต อบรมปฏิบัติการผลิตรายการ “ที่นี่บ้านเรา”

รับสมัครผู้ผลิต อบรมปฏิบัติการผลิตรายการ “ที่นี่บ้านเรา”

บ้านของคุณมีเรื่องราวไหม?

20152602142306.jpg

 

คุณอยากจะบันทึกและบอกต่อสิ่งเหล่านั้นหรือไม่

ร่วมเป็นผู้ผลิตเพื่อสื่อเรื่องราวกับรายการ “ที่นี่บ้านเรา” ได้ … สมัครด่วน วันนี้ – 2 มีนาคม 2558

นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเรา จากมุมของเรา จากการผลิตของเรา

เราเป็นคนตัวเล็กๆ ที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว เราบันทึกเรื่องราว เราเก็บเกี่ยวถ้อยคำ เราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเรา

“ที่นี่ : บ้านเรา” ทุกวันพุธ เวลา 13.30 -14.00 น . ทางไทยพีบีเอส

ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส รับสมัครผู้ผลิตหน้าใหม่ที่สนใจพัฒนาการผลิตรายการที่มีแง่มุมของประเด็นทางสังคม เพื่อร่วมเรียนรู้ทักษะและผลิตรายการจริง พร้อมก้าวสู่การเป็นทีมผลิตรายการ “ที่นี่บ้านเรา” ต่อเนื่องตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตภาคพลเมือง  สมัครวันนี้ – 2 มีนาคม 2558  

การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อโทรทัศน์ในลักษณะต่างๆ ให้แก่ภาคพลเมือง คือ ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ซึ่งที่ผ่านมาได้พัฒนาเครื่องมือทำงานด้านการสื่อสารร่วมกับภาคพลเมืองในหลายลักษณะ เช่น ข่าวพลเมือง สารคดี และรายการ

นับแต่ปี 2554  ส.ส.ท. มีนโยบายขยายพื้นที่หน้าจอในเชิงรายการให้ภาคพลเมืองได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอประเด็นและการผลิตผลงาน ทำให้รูปแบบของการนำเสนอประเด็นจากสาธารณะพัฒนาได้หลายลักษณะ   ทั้ง รายการเด็กมีเรื่อง รายการสองกำลังสื่อ รายการบ้านเธอก็บ้านฉัน รายการก(ล)างเมือง รายการพลเมืองข่าว  และ ชุดรายการสารคดี

 ในปี 2558 “รายการที่นี่บ้านเรา” เป็นหนึ่งในรายการโทรทัศน์ที่ผลิตขึ้น เพื่อเป็นอีกพื้นที่สื่อสารและเครื่องมือพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตภาคพลเมืองในพื้นที่ภูมิภาค และนักข่าวพลเมืองจากทั่วประเทศ  ผ่านรายการความยาว 25 นาที เพื่ออธิบายประเด็นทางสังคมเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ของประเด็นสาธารณะ  ผ่านมุมมองของผู้ผลิตภาคพลเมืองที่เฝ้ามองความเป็นไป ความงาม ผ่านเรื่องราวร้อยพัน และการรุกคืบของความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละบ้านผ่านสายตาของพวกเขา 

  หน้าที่อีกด้านหนึ่งของรายการที่นี่บ้านเรา คือ การส่งเสริมให้เรื่องราวของแต่ละพื้นที่นั้น ถูกถ่ายทอดโดยผู้ผลิตภาคพลเมืองในแต่ละพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม และพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อในระดับชุมชนไปพร้อมกัน สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ จึงเห็นความสำคัญในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิต  “รายการที่นี่บ้านเรา”ภายใต้แผนพัฒนาผู้ผลิตภาคพลเมือง  ดำเนินการระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน 2558

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1.เป็นผู้ผลิตสื่อที่ผ่านการอบรมทักษะร่วมกับฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสาธารณะ  หรือเป็น ผู้ผลิตสื่อที่สนใจพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตรายการในประเด็นทางสังคม
2.ทีมมีบุคลากรที่มีทักษะด้านการเขียนบท ถ่ายภาพ และตัดต่อเพื่อผลิตรายการ ไม่เกิน 2 คน   โดยมีตัวอย่างผลงานที่เคยผลิตมาแสดง
3. มีรายละเอียดข้อมูลประเด็น “ที่นี่บ้านเรา” ที่อยากจะบอกเล่า โดยเขียนรายละเอียดเนื้อหามานำเสนอ 
4.มีอุปกรณ์การผลิตรายการ

 • กล้องระบบ HD  และอุปกรณ์บันทึกเสียง ระดับออกอากาศ
 • คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมตัดต่อที่ใช้สามารถรองรับการจัดการด้านภาพ effect CG  รวมถึงการ mix เสียง

5. มีเจตจำนงที่จะเรียนรู้ประเด็นสังคมและเปิดใจพัฒนาศักยภาพร่วมกับผู้อื่นโดยจะต้องเข้าร่วมในกระบวนการอย่างครบขั้นตอน
6.สามารถลงพื้นที่เพื่อผลิตงานและดำเนินการตามกำหนดเวลาที่วางไว้ร่วมกันครบทุกขั้นตอน เพื่อให้ชิ้นงานเสร็จสิ้นสามารถเผยแพร่สู่สื่อสาธารณะจริง

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 1. ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2558  ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

ผู้รับ รายการที่นี่บ้านเรา  สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ  Thai PBS  
เลขที่ 145 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 • หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   banrao@thaipbs.or.th 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ แสดงถึงความพร้อมด้านข้อมูลและอุปกรณ์ในการร่วมพัฒนาศักยภาพผลิตรายการที่นี่บ้านเรา จนเสร็จสิ้นกระบวนการ
 2. กลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตจากวิทยากร และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาชิ้นงานตลอดช่วงการผลิต รวมถึงการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาแนวทางในการทำงานร่วมกัน
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามกำหนดเวลาที่วางไว้ครบทุกขั้นตอน เนื่องจากการเข้าร่วมเป็นโครงการพัฒนาผู้ผลิตฯ ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกฝ่าย ที่จะมีขั้นตอนของการร่วมปรึกษาหารือในเรื่องของการปรับงาน แต่ละขั้นตอนมีเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ และเพื่อให้ชิ้นงานเสร็จสิ้นและเป็นไปตามการเผยแพร่สู่สื่อสาธารณะจริง
 4. การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ความร่วมมือจากสำนักฯ ต่อผู้ร่วมโครงการ

 1. สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ จะจัดกระบวนการฝึกอบรมจากวิทยากร  และวางแผนเพื่อการผลิตงานจริงตามเวลาที่กำหนดและถอดบทเรียนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
 2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการร่วมอบรมเชิงปฏิบัติในหมวดที่กำหนดตามข้อบังคับของ  ส.ส.ท.
 3. เนื้อหารายการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วตามขั้นตอนของการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จะได้รับการเผยแพร่ทางช่องทางของ Thai PBS
 4. ผู้ร่วมโครงการที่มีศักยภาพ สามารถพัฒนารายการออกอากาศได้ตามมาตรฐาน ของ ส.ส.ท. สามารถร่วมเป็นผู้ผลิตภาคพลเมืองของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ

อุปกรณ์และเทคนิคที่ของผู้เข้าร่วมโครงการต้องนำมาร่วมในการอบรมด้วย

 1. มีทักษะพื้นฐานด้านการเขียนบท และตัดต่อเพื่อผลิตรายการ
 2. มีอุปกรณ์สำหรับการผลิตรายการเพื่อให้ได้มาตรฐานสำหรับออกอากาศ

 

แผนปฏิบัติงาน

 

วันที่

                                            แผนการทำงาน

1 – 20 ก.พ.

ประสานเครือข่ายผู้ผลิตสื่อพลเมืองเพื่อร่วมฝึกอบรม

23 ก.พ.- 2 มี.ค.

ส่งใบสมัคร / สมาชิกทีม / ความพร้อมของอุปกรณ์ / ประเด็นที่ต้องการนำเสนอ / แหล่งข่าว / รูปแบบที่ต้องการนำเสนอ

2 มี.ค.

ประกาศผลผู้ร่วมฝึกอบรม

7 – 9 มี.ค.

Pre-Production ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตรายการ “ที่นี่บ้านเรา” รุ่น 1 ครั้งที่ 1

9 – 26 มี.ค.

Production ผู้ฝึกอบรมลงพื้นที่ผลิตรายการ / พัฒนาบท / ตัดต่อ / ส่งงานงานดราฟต์ที่ 1

 • ถ่ายทำ / พัฒนาโครงเรื่อง บทรายการ
 • 16 มี.ค. ส่งโครงการเล่าเรื่องให้วิทยากร
 • 20 มี.ค. วิทยากรให้ความเห็นกลับยังผู้ผลิต/พัฒนาบทสู่กระบวนการตัดต่อ
 •  3  เม.ย. ส่งงานดราฟต์ที่ 1

5 – 7 เม.ย.

Post Production ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตรายการ  “ที่นี่บ้านเรา” รุ่น  1  ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพงานสู่มาตรฐานการออกอากาศของไทยพีบีเอส

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  https://drive.google.com/file/d/0B9mrssPDAKD1b3MzYU5ETlV6aGM/view?usp=sharing

(ร่าง) กำหนดการ 

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตรายการ “ที่นี่บ้านเรา”

วันที่ 7-9 มีนาคม 2558

ณ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร

 

วันแรกของการอบรม

09.00 – 09.30 น.        ลงทะเบียน

09.30 – 10.30 น.        ทำความรู้จักกัน ทำความเข้าใจโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตรายการ

10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.30 น.        รู้จักการทำรายการ แนวคิดรายการที่นี่บ้านเรา

                              รู้จักรายการสารคดี (พลังของความจริง ข้อมูลความรู้และการเล่าเรื่อง)

                              วิทยากร ประสาน อิงคนันท์

12.30 – 13.30 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.30 น.        รูปแบบการเล่าเรื่องที่หลากหลาย

15.30 – 15.45 น.        รับประทานอาหารว่าง

15.45 – 18.30 น.        นำเสนอคลิปที่นี่บ้านเราของผู้ร่วมอบรม  วิทยากรเติมประเด็น/การเล่าเรื่อง

18.30– 19.30 น.         รับประทานอาหารเย็น

19.30 น.  เป็นต้นไป      พักผ่อน / เรียนรู้ตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ของการอบรม

08.00 – 09.00 น.        รับประทานอาหารเช้า

09.00 – 10.30 น.        ทบทวนวันวาน /เทคนิคการถ่ายภาพ การออกแบบภาพ และจัดการเสียง

10.30 – 10.45 น.        รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.        พัฒนาประเด็น / โครงเรื่อง / แผนการลงพื้นที่

12.00 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 18.00 น.        นำเสนอโครงเรื่อง และแผนการลงพื้นที่โดยละเอียด 

18.00 – 19.00 น.        รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 20.00 น.        นำเสนอโครงเรื่อง และแผนการลงพื้นที่โดยละเอียด 

20.00 น. เป็นต้นไป       แลกเปลี่ยนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ของการอบรม

08.00 – 09.00 น.        รับประทานอาหารเช้า

09.00 – 10.30 น.        ทบทวนแผนการทำงาน

10.30 – 12.00 น.        ทำความเข้าใจเรื่องเวลาทำงาน / กระบวนการหนุนเสริมเพื่อการผลิต

                              ในพื้นที่ประเด็น / ฝึกอบรม ครั้งที่ 2 Post-Production) 

12.00 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 เป็นต้นไป          เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

  หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง