ราชภัฏราชนครินทร์

ราชภัฏราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดการแข่งขันกีฬาสีและแข่งขัน มอบรางวัลให้ผู้ชนะเลิศรับรางวัล ที่ผ่านมา

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเเขียนข่าว/สารคดี ทำข่าวส่วนกลาง เป็นบรรณาธิการหนังพิมพ์เดอะนิวส์ท้องถิ่นนนทบุรี เคยอบรม พคบ 2 กอ.รมน. และรุ่นนักธุรกิจรักษาความมั่นคง รุ่น72 จบปริญญาสาขาการจัดการ สื่อมวลชนนนทบุรี
 TAGS: