รายงานพิเศษ สำรวจเส้นทางขนยาเสพติดชายแดนอุบลฯ

รายงานพิเศษ สำรวจเส้นทางขนยาเสพติดชายแดนอุบลฯ

 ความกังวลของรัฐบาลว่าหากเปิดเออีซีแล้ว ยาเสพติดข้ามชาติจะทะลักเข้ามายังชายแดนได้ง่าย หากยังไม่สามารถทำข้อตกลงร่วมกันของ บีแอลโอ ขณะที่ผู้ว่าฯอุบลฯกระทุ้งกระทรวงอย่าดึงงบกระจุกแค่ในส่วนกลาง พร้อมพบเส้นทางลำเลียงยาเสพติดชายแดนเส้นใหม่

        ประเทศไทย กำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ สิ่งที่รัฐบาลไทยมีความกังวลมากอย่างหนึ่งนั่นคือ ปัญหาที่มีลักษณะการข้ามชาติ ความกังวลเรื่องยาเสพติดอาจมีการทะลักเข้ามายังแนวชายแดน ถูกเปิดเผยจากนายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต ที่ปรึกษา ป.ป.ส.ว่าหากไม่เร่งดำเนินการหาข้อตกลงร่วมกันของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน หรือบีแอลโอ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ ไทยอาจเผชิญปัญหายาเสพติดแน่นเมืองหลังเปิดอาเซียนก็เป็นได้

          ส่องดูเส้นทางการขนลำเลียงยาเสพติดด้านชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี งานความมั่นคงของอำเภอสิรินธร ยอมรับว่า การจัดตั้งหมู่บ้านห้าจุดคู่ขนาน ไม่มีความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรม เนื่องจากไม่มีการสรุปแผนงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติและขาดงบประมาณ โดยเฉพาะช่องผ่านแดนธรรมชาติอย่างบ้านทุ่งหนองบัว นอกจากจุดนี้จะยังคงเป็นข้อพิพาทเรื่องการปักปันเขตแดนยังไม่แล้วเสร็จ ภูมิประเทศแห่งนี้ ยังง่ายต่อการเดินทางขนส่งลำเลียงยาเสพติดสำคัญ สังเกตุจากการมีเส้นทางมดขึ้นลงเขาหลายเส้นทาง

          นอกจากนี้โดยรอบบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ยังมีเส้นทางขนของหนีภาษีข้ามไปยังด้านหลังชุมชนการเคหะที่ชัดเจน ซึ่งข้อมูลที่ด่านศุลกากรระบุว่ามีการจับกุมตรวจค้นได้ที่ด่านตรวจน้อยลงมาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนเส้นทางการลำเลียงแห่งใหม่เกิดขึ้น

          สิ่งที่พ่อเมืองคนใหม่ต้องการเปลี่ยนแปลง คือการรือกระบวนการของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดพร้อมสั่งให้ปูพรมเอ็กซเรย์พื้นที่ใหม่ และกระทุ้งส่วนกลางให้มีความชัดเจนในการตอบแทนเจ้าหน้าที่ ให้สมกับการเสี่ยงภัยและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

          จุดตรวจผ่านแดนถึงแม้จะมีเครื่องมือในการตรวจค้น แสกน แต่ข้อมูลจากแหล่งข่าวผู้ปฏิบัติหน้าที่ว่า สะท้อนมาดังๆ ถึงแม้จะมี แต่หากไม่เข้มงวด ยาเสพติดก็ยังสามารถผ่านเข้าไปยังประเทศจนได้ ////////

 

ภานุภพ  ยุตกิจ  ทีมข่าวภูมิภาครายงาน

///////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

อายุ 30 เกิดที่จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจส่วนตัว ในพื้นที่จังหงัดอุบลราชธานี ประวัติการศึกษา จบ ปริญญาตรี คณะนิเทศศาตร์ ที่.ว.โปลีเทคนิคฯอุบลราชธานี ประวัติการทำงานด้านข่าว ปี 2546 - 2549 (ระหว่างศึกษา) เป็นนักจัดรายการวิทยุ คลื่น 102 MHz จ.อุบลราชธานี ปี 2549 - 2550 ทำงานตำแหน่ง ครีเอทีฟ และพิธีกร สถานที่โสภณเคเบิ้ลทีวี จ.อุบลราชธานี ปี 2550 - 2552 ทำงาน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ร่วมช่วยด้วยใจ จ.อุดรธานี ปี 2552 - 2555 ทำงานในตำแหน่งหัวหน้าโต๊ะข่าวเฉพาะกิจ สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น จำกัด ปี 2555 - 2557 ทำงานในตำแหน่งโปรดิวเซอร์ข่าว สถานีข่าว ทีวี24 กำลังติดต่อ งาน stinger ข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดอุบลราชธานี