รายงานพิเศษการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีมาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

รายงานพิเศษการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีมาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

รายงานพิเศษการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีมาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป