รายงานพิเศษประเพณีปีใหม่กะเหรี่ยงบ้านส่วยก็กโก่ เมียนมาร์

รายงานพิเศษประเพณีปีใหม่กะเหรี่ยงบ้านส่วยก็กโก่ เมียนมาร์

รายงานพิเศษประเพณีปีใหม่กะเหรี่ยงบ้านส่วยก็กโก่ เมียนมาร์

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป