รู้จักพวกเขา : เด็กดีที่ไม่มีสัญชาติ

รู้จักพวกเขา : เด็กดีที่ไม่มีสัญชาติ

ในวันที่ 17 มกราคมนี้  ที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จ.เชียงใหม่ จะมีงานวันเด็กของเด็กๆ กลุ่มหนึ่ง ซึ่งที่จริงแล้ว พวกเขาก็เป็นเด็กที่มีความสดใส น่ารัก มีความหวัง และความเพียรพยายามไม่ต่างจากคนทั่วไปในสังคมนี้  หากเพียงข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่มีคือ “ไร้สัญชาติ” และเป็นข้อจำกัดที่พวกเขาไม่ได้่ก่อขึ้นมาเสียด้วย หากเป็นที่โครงสร้าง  ข้อกฏหมาย และระบบการจัดการที่ทำให้เขายังเข้าไม่ถึงสิทธิเหล่านั้น

ท่ามกลางปัญหาที่สถานะของสัญชาติยังไม่มี ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของพวกเขาไม่น้อย  แต่เด็กเหล่านี้ต่างมีความพยายามทำหน้าที่ของตนเองอย่างน่าชื่นชม   เราไปรู้จักพวกเขากันสักหน่อย  “เหล่าเด็กดีแต่ไร้สัญชาติ”

 

ยอด ปอง

อย่างคนนี้  “ยอด ปอง” เด็กดีแต่ไร้สัญชาติ ชนเผ่าดาระอั้ง จากจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการสอนนาฏยสังคีต มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัล “ค้นค้นฅน อวอร์ด” ครั้งที่ 4 สาขาเยาวชนต้นแบบ

 

                                                            

คนนี้ล่ะ จำเขาได้ไหม “น้องหม่อง”  ทองดี เด็กดีแต่ไร้สัญชาติ กับความสามารถร่อนเครื่องบินกระดาษพับ จะพาคุณพ่อคุณแม่มาร่วมงาน วันเด็กดีไร้สัญชาติ และเปิดสอนการพับเครื่องบินในงานวันเด็กไร้สัญชาติด้วย ปัจจุบันน้องหม่องก็ยังไม่ได้รับสัญชาติ

สองพี่น้อง เด็กดีแต่ไร้สัญชาติ นายสมบูรณ์ ริมพู ชั้นม. 3 โรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเด็กหญิงกิติยา ริมพู ชั้น ม.2 โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ กทมฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศวงโยทวาธิต นักเรียนนักศึกษาชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 30 ปี 2554 และชนะเลิศ 2011 Hong kong Marching Band Festival วันที่ 11 ม.ค.2555 

กลุ่มเด็กปินโตและเครื่องบินเล็ก โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 8 ชีวิตแต่ละคนได้รับรางวัลมากมาย ทั้งในระดับเขต ระดับภาค

ระดับชาติ 

                        

พระดีแต่ไร้สัญชาติ พระตานทุน ปิยสีโล พระอาจารย์วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่ บ้านเดิมอยู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จบการศึกษาปริญญาตรีตามหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์บัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน เอกสังคมศึกษาเป็นพระวิทยากรอบรม บรรยายธรรม ให้ความรู้กับพระ สามเณรและฆราวาสเป็นพิธีกร โฆษก ฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัด ทำงานด้านการปกครองและงานวิชาการ 

 

 

น้องแสงทอง กันดา เด็กดีแต่ไร้สัญชาติ นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา จ.เชียงใหม่ ผลงาน/รางวัล บำเพ็ญประโยชน์ในด้าน”ฝ่ายต้อนรับ” บำเพ็ญประโยชน์ในด้าน “พิธีกร” และรางวัลที่ 2 การแข่งขัน หุ่นยนต์ BATTLE ROBOT  น้องแสงทองจะมาเป็นพิธีกรในงานวันเด็กไร้สัญชาติ ครั้งที่ 12 ปี 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จ.เชียงใหม่

และคนนี้  “มึดา นาวานาถ” จากเด็กหญิงตัวเล็กๆ ชาวปกากะญอที่ไร้สัญชาติ แต่ได้ลุกขึ้นต่อสู้เรื่องสัญชาติมายาวนานจนสำเร็จ ได้รับบัตรประจำตัวประชาชน รียนจบการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ และเป็นคนสำคัญต่อการผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของเด็กอีกจำนวนมาก  เธอเตรียม ประกาศนียบัตร เด็กดีไร้สัญชาติให้กับน้องๆ ของเธอ ในวันเด็กดีไร้สัญชาติ 17 มกราคม นี้ ที่โฮงเฮียนสืบส่านภูมิปัญญาล้านนา จ.เชียงใหม่  

ผู้สนใจเชิญไปร่วมงานและให้กำลังใจเด็กดีเหล่านี้กันได้นะคะ

 

กำหนดการ

วันเด็กแห่งชาติ 2557

(วันเด็กไร้สัญชาติ ครั้งที่ 12)  ตอน “เด็กดีแต่ไร้สัญชาติ”

ณ   โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 17  มกราคม 2557 (วันศุกร์)

08.30 – 09.00 น.               ลงทะเบียน

09.00 – 09.45 น.                เสวนาเสียงเด็กพลังเด็ก “สังคมดีในฝันของเด็กไร้สัญชาติ” โดยเด็กไร้สัญชาติ 5 คน ดำเนินการโดย นางสาวมึดา  นาวานาถ อดีตเด็กไร้สัญชาติ

09.45 – 10.15 น.                 ประธานกล่าวเปิดงานโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

                                         กล่าวรายงานโดย นายสันติพงษ์  มูลฟอง

                                        เลขานุการและคณะทำงานด้านสถานะและสิทธิบุคคลของผู้ไร้สัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผู้อพยพ และชนพื้นเมือง พื้นที่ภาคเหนือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

10.15 – 11.00 น.                การแสดงเวทีกลาง “ศิลปวัฒนธรรมของเด็กไร้สัญชาติ”

11.00 – 12.00 น.                คำชื่นชมสังคมแห่งคนดีที่สร้างสรรค์ของเด็กไร้สัญชาติ โดย

                                       1. นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม’

                                       2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

                                       3. หัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม

                                       4. คุณชัชวาลย์  ทองดีเลิศ

                                        5. ผู้อำนวยการโรงเรียน(ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่)

12.00 – 13.00 น.             รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.            เปิดซุ้มแจกของขวัญ ของรางวัล ให้เด็กไร้สัญชาติ

15.00 – 15.30 น.            จับสลากรางวัลใหญ่ 50 รางวัล

ข้อมูลภาพและเรื่องราว : Nim Panapri

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเขียนข่าว สารคดี เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ เคยรายงานข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย อสมท. ตอนนี้เป็นทำงานอยู่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส ทำข่าว ข้อมูล ประสานเครือข่าย ฝีกอบรม สร้างพื้นที่สื่อสารสาธารณะ